Risikomærkninger

Risikoanmærkninger

Alle finansielle virksomheder skal tydeligt gøre opmærksom på risikoen for tab ved forskellige typer investeringsprodukter og finansielle instrumenter.


Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype og betyder, at du lettere kan orientere dig. Risikomærkningen sker på en skala fra 1-7.


Bemærk: Risikomærkningen indgår som ét blandt flere bidrag i den beslutning, du tager, når du investerer i et bestemt produkt, men mærkningen kan ikke erstatte den almindelige rådgivning, som du altid bør modtage forud for en investering.


Invester

Invester med omtanke. Ønsker du individuel investeringsrådgivning?

Kontakt os