Risikomærkninger

Risikoanmærkninger

Alle finansielle virksomheder skal tydeligt gøre opmærksom på risikoen for tab ved forskellige typer investeringsprodukter og finansielle instrumenter.


Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype og betyder, at du lettere kan orientere dig. Ved risikomærkningen inddeles de forskellige investeringsprodukter i henholdsvis en grøn, en gul og en rød kategori.


Bemærk: Risikomærkningen indgår som ét blandt flere bidrag i den beslutning, du tager, når du investerer i et bestemt produkt, men mærkningen kan ikke erstatte den almindelige rådgivning, som du altid bør modtage forud for en investering.


Risikomærkning 15.05.2017.pdfInvester

Invester med omtanke. Ønsker du individuel investeringsrådgivning?

Kontakt os