Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Om os - Soliditet og ejerforhold

Soliditet og ejerforhold

Rise Sparekasse er en selvejende institution. Det betyder blandt andet, at der ikke er eller bliver krav fra aktionærer om afkast af sparekassens virksomhed, hvilket er meget vigtigt for sparekassen at fastholde.


Dette stiller naturligvis særlige krav til sparekassen om soliditet, hvilket også har været et af sparekassens særligt tydelige kendetegn igennem den mere end 160 årige historie.

Med en solvens på mere end 20% hører Rise Sparekasse til blandt de mest solide pengeinstitutter i Danmark. Det lovmæssige krav til pengeinstitutters solvens i Danmark er 8%.


Garantsparekasse
Rise Sparekasse er en Garantsparekasse, der gør det muligt for sine kunder og andre interesserede at indskyde penge som garantikapital.
Sparekassen har således, udover den i forvejen solide egenkapital, et ekstra fundament at bygge videre på.


Demokrati
Garanterne i sparekassen vælger Repræsentantskabet. Der afholdes valg hvert fjerde år.
Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed.
Det er Repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen, og det er bestyrelsen, der vælger direktionen.