Klagevejledning

Det er Sparekassens mål og holdning, at alle kunder i Rise Sparekasse oplever nærværende, kompetent og fejlfri rådgivning - og at dette afspejler sig i kundetilfredsheden.

Hvis du ønsker at klage over Rise Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din rådgiver. Hvis du herefter fortsat er uenig i Rise Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultat heraf, kan du bede din rådgiver om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Hvis du ikke er kunde, skal du kontakte den klageansvarlige direkte.


Rise Sparekasses klageansvarlige er Vivian Beck. Du kan skrive til den klageansvarlige på post@sparekassen.dk eller:

Rise Sparekasse
Faaborgvej 64
5700 Svendborg


Du kan som forbruger også vælge at indbringe din klage for
Det Finansielle Ankenævn
Amaliegade 7
1256 København K
Tlf. 35 43 63 33.

https://fanke.dk/

Der er også mulighed at rejse en civil sag ved domstolene.


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: post@sparekassen.dk.