Forsikring

Tab af erhvervsevne

Det er vigtigt for alle, at det økonomiske grundlag er sikret, hvis du mister din erhvervsevne. Ulykke og sygdom kan ramme os alle, du kan sikre dig via din pensionsopsparing i  sparekassen med en forsikring der dækker ved tab af erhvervsevnen. 


Gruppelivsforsikring 

Tryghed er i høj grad at vide, at din familie er sikret økonomisk, hvis du selv falder bort eller bliver ramt af en ulykke. En gruppelivsforsikring er den billigste måde, du kan sikre din familie på. 


Kritisk Sygdom 

Vor levevis er i dag en medvirkende årsag til sygdomme, der forringer livskvaliteten. Sparekassen kan tilbyde dig en forsikring ved kritisk sygdom, som giver tryghed via en kontant sum, hvis man bliver ramt af en alvorlig sygdom.