Gruppeliv

Tryghed er i høj grad at vide, at din familie er sikret økonomisk, hvis du selv falder bort eller bliver ramt af en ulykke.

En gruppelivsforsikring er den billigste måde, du kan sikre din familie på.

Hvad dækker gruppeliv/gruppeulykke

Forsikringssummerne indeksreguleres hvert år. Eventuel bonus anvendes til nedsættelse af præmien. Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis du dør som følge af sygdom eller ulykke, eller bliver mindst 25% invalid (méngrad) som følge af en ulykke inden udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 67 år.


De fuldstændige regler for gruppeforsikringerne kan ses i forsikringsbetingelserne

Hvornår ophører dækningen?

Dækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 67 år. Dækningen ophører ligeledes, hvis præmieindbetalingen ophører, eller hvis kundeforholdet bortfalder.

Hvis forsikringssummen kommer til udbetaling

Kommer forsikringssummen til udbetaling, og har du restgæld på lån eller kassekredit i Rise Sparekasse, anvendes forsikringssummen til at indfri restgælden.

Hvis forsikringssummen er større end den eventuelle restgæld, udbetales det overskydende beløb til dig (ved invaliditet) eller til dine nærmeste pårørende (ved dødsfald), medmindre andet er skriftligt aftalt med Rise Sparekasse eller AP Pension.

Det er også muligt at oprette gruppelivsforsikringen som en krydslivsforsikring, det kan du høre nærmere om i Rise Sparekasse.


Hvem kan oprette gruppeforsikringer og hvordan? 

Alle, der endnu ikke er fyldt 60 år og har et kundeforhold af en vis størrelse i Rise Sparekasse, kan oprette gruppeforsikringer. Det samme kan din ægtefælle - med eller uden vielsesattest.


Når du skal oprette en gruppeforsikring, henvender du dig i Rise Sparekasse. Her får du udleveret en helbredserklæring (med ganske få spørgsmål), som du herefter udfylder. Hvis dine helbredsoplysninger efter AP Pensions skøn er tilfredsstillende, træder forsikringen i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdag i din begæring. Så nemt er det!

Spørg bare!

Har du spørgsmål til Gruppelivsforsikring eller i øvrigt, er vi klar til at hjælpe. Kontakt os!