Automatisk geninvestering

Automatisk geninvestering

Du kan nu få udbyttet fra dine investeringer udbetalt i form af flere investeringsbeviser.

Denne mulighed hedder ”stock dividend” og er særlig interessant, hvis du ikke skal bruge dit årlige udbytte og alligevel planlægger at geninvestere. Med stock dividend geninvesterer du automatisk beløbet og du sparer samtidig kurtagen.

De udbyttebeviser, du får tildelt, svarer til nettoudbyttet. Har du et restudbytte, der er for lille til at blive udbetalt som et investeringsbevis, vil det blive indsat på din afkastkonto.
Skattemæssigt betragtes de nye investeringsbeviser som erhvervet på generalforsamlingsdatoen til den aktuelle kurs.
 
Der er p.t. ikke noget gebyr forbundet med stock dividend og du kan når som helst ændre din beslutning, så du igen får dit udbytte indsat på afkastkontoen. Du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra alle investeringsbeviserne i dit depot, eller du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra enkelte afdelinger i depotet.
 
Du kan tilmelde dig automatisk geninvestering hos din rådgiver i Rise Sparekasse.

Blanket