Fakta om FI-kort

  • *Betalingsident på op til 16-cifre. Kan bestå af fortløbende numre eller fakturanumre.
  • Med eller uden automatisk meddelelse til modtager.
  • Integration til økonomisystem.
  • Kan betales overalt.
  • Administrative og kontante fordele i form af sparet gebyr og færre valørdage, afstemning og flytning af penge.
  • Modtagne betalinger identificeres ved en betalingsident nederst på kortet samt eventuelt ved en meddelelse til modtager. 
  • Når du printer en faktura med FI-kort på virksomhedens egen laserprinter, kan du sætte egen tekst og logo på.

På kontoudskriften posteres indbetalingerne enkeltvis, og de kan identificeres ved hjælp af betalingsidenten.

Bruger du Netbank, kan meddelelser udskrives på en separat oversigt, allerede på anden dagen efter at debitor har foretaget betaling. Du behøver derfor ikke vente på at få kontoudskriften med posten.

Bruger du Netbank, kan du desuden bogføre direkte i eget økonomi system.

*Betalingsidenten findes på dit indbetalingskort i den nederste linje midt på, som også kaldes kodelinjen. Tallene i dette felt indtastes i feltet ”Betalingsident”.


Mere information

Vil du vide mere om, så kontakt Rise Sparekasse.