Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Privat - Basal Betalingskonto

Basal Betalingskonto


I henhold til Lov om betalingskonto er det muligt at oprette en Basal Betalingskonto på følgende vilkår.

Specifikke tilknyttede tjenesteydelser: 

  • Nemkonto
  • Ind- og udbetalinger af kontanter
  • Mastercard Debit 
  • Netbank
  • Mobilbank
  • BS-aftaler
  • Faste overførsler
  • Overførsel til og fra udlandet

Kontoen må ikke anvendes til erhvervsformål og der skal være dækning på kontoen for alle transaktioner.

Der stilles ikke krav om garantbeviser eller køb af yderligere tjenesteydelser. 

Der henvises i øvrigt til sparekassens almindelige forretningsbetingelser, se her. 

Se samlet prisbog for produkter og serviceydelser her.