Hvad er MiFID?

Hvad er MiFID?

Fra den 1. november 2007 gælder der nye fælles EU-regler for handel med værdipapirer, herunder aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser.

Målet med de nye regler er bl.a. at:

  • skabe øget gennemsigtighed for investorerne 
  • skabe et bedre beslutningsgrundlag 
  • harmonisere handelsbetingelserne på tværs af landegrænserne i EU 
  • præcisere investorernes rettigheder 
  • præcisere værdipapirhandlernes forpligtigelser og ansvar

Beskyttelse af investorerne afhænger ifølge reglerne af, hvem kunden er, og hvilke erfaringer kunden har med handel med værdipapirer. Rise Sparekasse skal derfor inddele sine kunder i ”detailkunder”, ”professionelle kunder” og ”godkendte modparter”.


Detailkunderne får den maksimale beskyttelse ved handel med værdipapirer som følge af en konkret anbefaling fra Rise Sparekasse. Som udgangspunkt er du, som kunden i Rise Sparekasse, kategoriseret som detailkunde og handler execution only via netbanken. Læs mere om execution only under menupunktet ordreudførelsespolitik. Rise Sparekasse har ikke pligt til at vurdere om en ordre indlagt via netbanken – som execution only - er hensigtsmæssig for kunden i forhold til dennes økonomiske forhold.

Du kan flytte kategorisering

Du har mulighed for, inden for visse rammer og efter aftale med os, at blive flyttet til en anden kundekategori og få den beskyttelse der følger af den nye kategori.

Hvis du, som detailkunde, anmoder om at blive behandlet som en professionel kunde, skal du være opmærksom på, at du derved giver afkald på en stor del af den beskyttelse, som lovgivningen ellers sikrer dig.

En omkategorisering fra detail til professionel kunde betyder bl.a., at du giver afkald på at få vores vurdering af, om en investering er hensigtsmæssigt for dig.

Væsentlige konsekvenser af de nye regler

Formålet med reglerne er at fastlægge dine og vores væsentligste rettigheder og pligter i forbindelse med:

  • Vores eventuelle investeringsrådgivning til dig og 
  • Vores udførelse eller formidling af ordrer afgivet af dig uden investeringsrådgivning

 Vil du vide mere om MiFID kontakt os.