Overblik over omkostninger

For at du kan få et overblik over, hvilke omkostninger, der er forbundet med at købe og eje forskellige typer værdipapirer, har vi lavet nedenstående oversigter over de estimerede omkostninger baseret på udvalgte investeringsprodukter, investeringsbeløb, investeringsformål, risikoprofiler og investeringshorisonter. 


Beregningerne er baseret på enkelthandler og under den forudsætning, at du handler via Netbanken, og at der ikke sker udbyttebetaling og geninvestering. Der er medregnet omkostninger vedrørende både køb og salg af investeringsproduktet (kurtage), ligesom de løbende omkostninger, der er forbundet med opbevaring af investeringsproduktet i dit depot i Sparekassen (depotgebyrer, VP-gebyrer) er medtaget.


De omkostninger, der indgår i beregningerne er standardomkostninger. Dine individuelle omkostninger kan derfor være forskellige fra det, der fremgår af oversigterne som følge af, investeringsbeløbet, investeringshorisonten, rabatter og eventuelle ekstra investeringsservices eller aftaler med Sparekassen. Dine nøjagtige omkostningsbeløb vil dog altid blive oplyst i de rapporter, som du modtager fra os med jævne mellemrum.


Herunder kan du se eksempler på de estimerende omkostninger i danske kroner og i procent ved køb/salg af henholdsvis aktier, obligationer eller investeringsforeningsbeviser for kr. 100.000 med en investeringshorisont på henholdsvis 3 år, 7 år eller 10 år. 


Når du handler med danske aktier via Netbank**Det forudsættes, at der er én årlig udbyttemeddelelse


Når du handler med obligationer via Netbank*


*Det forudsættes, at der er 4 renteterminer og 4 udtrækninger


Når du handler med Investeringsforeningsbeviser via Netbank*


*Det forudsættes, at der er én årlig udbyttemeddelelse.

Se mere om afkast, risiko og omkostninger - her