Garant i Sparekassen

Hvorfor kun spare op?

Få indflydelse i Rise Sparekasse. Der er mange fordele ved at blive Garant i sparekassen.

  • Garantmøder
  • Blive valgt til sparekassen repræsentantskab
  • Repræsentantskabet vælger bestyrelsen
  • Fordele med højere rente for garantprodukter

Hvad er Garantbevis
Indskud i Garantbeviser indgår i den ansvarlige egenkapital i Rise Sparekasse.

Garantbeviser er omsættelige. Garantbeviser oprettes i fold af kr. 1.000,-, og der kan højst indskydes kr. 250.000,-.

For hvert Garantbevis á kr. 1.000,- du ejer, har du 100 stemmer til valg til repræsentantskabet, dog højst 2.000 stemmer.

Læs mere i Sparekassens vedtægter her.


Som kunde i Sparekassen har du mulighed for at tilmelde dig vores Lokal Koncept ved at købe 20 stk. garantbeviser (svarer til 20.000 kr.). Vi betragter et køb af garantbeviser, som en stor støtte. Læs mere om vores Lokal Koncept her.


Ansvarlig kapital
Garantkapital er en del af sparekassens ansvarlige kapital. Garantkapital er derfor ikke dækket af indskydergarantifonden. Det betyder, at garantkapitalen kan være helt eller delvis tabt, såfremt sparekassen går konkurs.


Udbetaling
Indskud på Garantbeviser kan søges frigivet til udbetaling. Tilladelse hertil gives af direktionen og i overensstemmelse med Sparekassens vedtægter.

I følge Sparekassens vedtægter er ingen garant forpligtet til at lade sin garantkapital indløse, samtidig har ingen krav herpå - ligesom en garants opsigelse og indløsning af garantkapital kan udskydes.


Valg til Repræsentantskabet
Hvert 4. år afholdes der valg til Repræsentantskabet. Efter selve valghandlingen, er sparekassen vært ved en mindre spisning og underholdning.

De garanter som har ladet sig stille op til repræsentantskabet i sparekassen og blevet valgt, har den direkte indflydelse i sparekassen. Det er ligeledes repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen i Rise Sparekasse.


Forrentning
Forrentningen på Garantbeviser er højere end på almindelige opsparingskonti, idet sparekassen naturligvis ønsker at tilskynde dig til at blive Garant i sparekassen, og der igennem bidrage til Rise Sparekasses videre udvikling i fremtiden.

Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen.


Kontakt os
Har du spørgsmål til garantbevis eller i øvrigt, er vi klar til at hjælpe.