Lokal Puljeinvest

Pensionsinvestering i Rise Sparekasses pensionspuljer


Klik her

Puljeinvest giver dig mulighed for at lade vores investeringsrådgivere investere din pensionsopsparing i værdipapirer. Derved er du selv fri for alle spekulationer om, hvornår der skal købes og sælges.

De puljer, vi har i Rise Sparekasse, kan kombineres, så de passer til den risiko, du ønsker at tage for at opnå et godt afkast af pensionsopsparingen.

Sparekassens puljepension

Hvis du har en Aldersopsparing, Ratepension, Kapitalpension  eller Selvpensionering, kan du investere i en eller flere af puljerne. Du kan sprede risikoen, hvis du vælger et mix af puljer, f.eks. på danske og udenlandske værdipapirer.

Vi vurderer løbende investeringsmarkedet og sikrer, at dine pensions penge altid er placeret der, hvor der er mulighed for at opnå de bedste afkast inden for rammerne af den valgte pulje.


Puljerne i Rise Sparekasse:

Pulje 1 - Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer med lang til mellemlang til lang løbetid udstedt i danske kroner eller euro.

Pulje 2 - Danske Aktier
Danske aktier der udvælges efter en passiv strategi, hvor målet er at følge afkastet i et udvalgt aktieindeks.

Pulje 3 Mixpulje Minimum
En blandet portefølje af globale aktier og obligationer med ca. 15% aktier og 85% obligationer.

Pulje 4 - Mixpulje Middel
En blandet portefølje af globale aktier og obligationer med ca. 50% aktier og 50% obligationer.

Pulje 5 - Globale Aktier
Globale aktier der udvælges på baggrund af faktorer i markedet, som historisk har givet et merafkast.

Pulje 6 - Mixpulje Høj
En blandet portefølje af globale aktier og obligationer med ca. 65% aktier og 35% obligationer.

Pulje 7 - Korte Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer med kort løbetid udstedt i danske kroner eller euro.

Pulje 8 - Mixpulje Lav
En blandet portefølje af globale aktier og obligationer med ca. 25% aktier og 75% obligationer.

Pulje 9 - Mixpulje Maksimum

En blanding af globale aktier og obligationer gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter.


Skift mellem puljer eller udtræden af puljeordning
Hvis du ønsker at skifte til en anden pulje eller ønsker at gå helt ud af en puljeordning, så giv os besked ca. 14 dage før et månedsskifte.
Ca. 14 dage efter månedsskiftet vil puljekontoen blive opgjort og overført til den nye puljekonto eller til den tilhørende kontantkonto med valørdato det pågældende månedsskifte.


Udbetaling ved pensionsalder
Også her gælder det, at puljeordningen skal opsiges med ca. 14 dages varsel til udgangen af en måned.
Er der tale om en aktiepulje, hvor meget store udsving i afkastet kan forekomme, bør puljeordningen overføres til kontantkontoen i god tid, inden pensionsordningen skal til udbetaling.


Råd og vejledning
Valget er dit, men vi hjælper dig gerne med at finde den/de puljer, der passer lige netop til din pensionsopsparing.