Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Privat - Bolig - Betalingsvanskeligheder?

Betalingsvanskeligheder?

Betalingsvanskeligheder – hvad gør du?


Nedenfor er oplistet en række gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du er i betalingsvanskeligheder, samt hvilke konsekvenser det kan få for dig.


Årsagerne til dine betalingsvanskeligheder kan være mange, for eksempel skilsmisse, sygdom, mistet arbejde, privat overforbrug osv. Hvis du har svært ved at betale dine regninger, bør du tage kontakt til Rise Sparekasse hurtigst muligt, så Sparekassen i samarbejde med dig kan hjælpe dig med at tage hånd om situationen og kigge på dine muligheder.


Vores rådgivere er vant til at tale med kunder, der har brug for hjælp til at skabe et overblik over økonomien, og ofte kan de se nogle muligheder, du måske ikke selv har tænkt på.


Det er i første omgang en god ide for dig at få et overblik over din økonomi. Dette gøres via et budget, hvor du lister alle dine månedlige udgifter og indtægter. Det kan også være en god idé at kigge på de enkelte udgifter i dit budget – er der nogle udgifter du ikke behøver eller kan undvære i en periode for at skabe luft i økonomien.


Når man køber en bolig, er det meget almindeligt at optage et realkreditlån og banklån, hvor man stiller sikkerhed i boligen.


Hvis du ikke kan tilbagebetale dine lån, og du ikke laver en aftale med långiverne, vil din gæld efter et rykkerforløb blive sendt til inkasso. Eksempelvis betyder det, at du kan blive registreret hos RKI, ikke kan låne penge eller få et kreditkort.


Hvis du ejer din egen bolig, kan du også i værste fald risikere, at den bliver sat på tvangsauktion for at indfri lånene. En tvangsauktion foregår i fogedretten, og alle kan komme og byde på boligen. Den, der byder højest, overtager boligen. Hvis långiver, der har begæret boligen på tvangsauktion, ikke mener, at salgsprisen er høj nok, kan de bede om, at der bliver afholdt en ny auktion. Bliver boligen solgt til en pris, der er lavere, end det du skylder i boligen, skal du stadig tilbagebetale restgælden. En tvangsauktion er absolut sidste udvej, da boligen typisk sælges til en lavere pris, end du kan opnå ved et frivilligt salg.


Det er derfor altid en god ide at tage kontakt til Rise Sparekasse, hvis du er i betalingsvanskeligheder, eller ikke i øjeblikket kan betale af på din gæld. Vi vil i samarbejde med dig gennemgå din økonomi og dit budget, og hvis det er muligt, kommer vi med et forslag til en betalingsaftale, der vil tage udgangspunkt i en fornuftig løbetid, som samtidig passer til din økonomi.