Hjemkaldelse af sedler


1.000-kronesedlen udfases &
samtlige seddelserier før 2009 hjemkaldes

Nationalbanken har besluttet, at 1.000-kronesedlen ikke længere skal være gyldig efter 31. maj 2025. Baggrunden for Nationalbankens tiltag er danskernes ændrede betalingsvaner samt et ønske om øget sikkerhed og imødegåelse af kriminalitet. Politiet vurderer, at 1.000 kronesedlen i højere grad end andre sedler bruges til at understøtte økonomisk kriminalitet af forskellig slags.


Hvis du ønsker at sætte 1.000-kronesedler ind på din konto i Rise Sparekasse har du

følgende muligheder:

 • Kontantautomater: Du kan sætte dem ind via kontantautomater.
  Vær opmærksom på, at der er grænser for, hvor stort et beløb de enkelte automater kan tage imod.
 • I Rise Sparekasse: Du kan også indsætte dine penge i de afdelinger med en kasse.
  Kassens åbningstider:
  - Rise afdeling: Torsdag 10.00 til 17.30. 
  - Svendborg afdeling: Torsdag 13.00 til 17.30. 
  - Haarby og Faaborg afdeling har ingen kasse.

Vær opmærksom på, at hvidvaskreglerne pålægger dig at kunne dokumentere, hvor kontanterne stammer fra. Kan du ikke det, risikerer du at blive nægtet at indsætte pengene på din konto.


Frem til 31. maj 2025 vil borgere og virksomheder fortsat kunne bruge 1.000-kronesedlen til at betale med. Både i butikker og i betalinger mellem borgere.


Samtidig med beslutningen om at udfase 1.000-kronesedlen hjemkalder Nationalbanken samtlige seddelserier før 2009. Du kan læse mere om Nationalbankens initiativ her.

Læs mere om det på pdf her


Find fakta ark her.