Samfundsansvarlig

Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse

Sparekassen blev etableret i 1860. Den nystiftede sparekasses formål var samfundsansvarlighed og være en hjælpekilde til glæde for hele lokalsamfundet. Den oprindelige formål har ikke ændret sig - i dag ønsker vi bare at være "Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse".  Læs om vores formål her.


FN’s bæredygtighedsmål

I Sparekassen tilslutter vi os FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og arbejder aktivt for at bidrage til opfyldelse af målene, som sætter standarden for arbejdet med bæredygtighed i alle brancher. 

I praksis bidrager vi til rigtig mange af FN’s Verdensmål, men med vores forretningsmodel har vi særligt fokus på verdensmål 11, hvor vi stræber efter at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund med tilstedeværelse og opbakning, og 8 hvor vi bidrager med anstændige jobs og økonomisk vækst i lokalsamfundet.

Men vi er arbejder også aktivt på andre verdensmål såsom 3, 4, 5, 7, 12 og 13.


3- Sundhed og trivsel

Vi arbejder hver eneste dag på, at vores kunder i alle aldersgrupper skal kunne leve det gode, sunde liv. 

Vi ønsker også at give vores medarbejder et sundt liv ved at give dem adgang til at arbejde på deltid, som giver mange muligheder i forhold til familie livet. Vi tilbyder desuden seniorordninger til ansatte tæt på eller over pensionsalderen.


4 - Kvalitetsuddannelse

Alle medarbejdere har lige mulighed for at deltage i kompetencegivende uddannelser, såfremt de ønsker at gøre brug af det, eller såfremt de har behov for genopfriskning af faglige områder. Vi har de seneste år arbejdet på at uddanne elever, finansøkonomer og finansbachelorer. 


5 - Ligestilling mellem kønnene

I Sparekassen tror vi på, at mangfoldighed er med til at skabe bedre resultater og hjælper os til at træffe bedre beslutninger. Vi arbejder derfor med at skabe større diversitet i organisationen, og har et mål om at skabe balance mellem mænd og kvinder i ledelsen af vores organisation. Både i Sparekassens bestyrelse, ledelse og personale er vi repræsenteret ved en fornuftig differentieret kønsmæssig- og geografisk- fordeling.


7 - Bæredygtig energi 

Vi arbejder både på at reducere vores egen CO2-udledning, men også på at bidrage positivt ved at finansiere grøn omstilling for virksomheder og private og ved at fremme bæredygtige investeringer. Miljømæssigt har Sparekassen investeret og opsat solcelleanlæg på hovedkontoret i Rise. Endvidere er der investeret i natsænkning i Rise og der er indkøbt andele i vindmøller. I Svendborg er der opsat varmepumper og anlæg, som reducerer strøm og varmeforbruget. Til sidst men ikke mindst reducerer vi CO2-aftrykket ved udskrivning, da vi har valgt at skifte alle vores printere ud med de energieffektive HP-printere, der har op til 45% lavere kulstofaftryk end laserprintere, bruger op til 70% mindre energi end almindelige laserprintere, samt reducerer forbrug af emballage og patronmaterialer med 77% gennemsnit pr. udskrevet side. Læs mere her.

Alle disse tiltag er medvirkende til, at vi reducerer vores miljømæssige belastning og reducerer vores CO2-udslip. 


8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi støtter virksomheders udviklingsmuligheder i lokalområderne / regionen, så der skabes jobs og lader virksomhederne vækste. Vi samarbejder desuden med forsikringsselskaber for at styrke og udvide adgangen til forsikringer.


11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi gør en stor forskel i lokalområderne / regionen ved at have filialer, hvor de øvrige pengeinstitutter lukker og flytter fra. Vi er således tilstede og går imod strømmen. Vi tror på, at tilstedeværelse og opbakning i lokalområderne / regionen bidrager til udvikling og liv.

Sparekassen foretager en årlig udlodning af midler til lokalsamfundets mange forskellige foreninger, som gør en forskel i vores lokalområder. Uddelingen sker til foreninger, kulturbegivenheder og gode lokale formål, som er medvirkende til at skabe trivsel og udvikling i lokalområderne. Læs mere om det nedenunder.

Endvidere deltager Sparekassen som sponsor i mange foreninger og til mange lokale arrangementer. Sparekassen ønsker at bakke op om de lokale ildsjæle som medvirker til, at der sker mange forskellige aktiviteter i lokalområderne hvor vi er repræsenteret. 


12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Det er Sparekassens politik at overholde love og regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi tager naturligt afstand fra korruption og anden økonomisk kriminalitet og gør en dyd ud af hvidvask, GDPR og sund virksomhedskultur.


13 - Klimaindsats

Sparekassen har siden 2020 afsat to puljer på 2 x 20mio. kr. til investeringer til elbil samt energiinvesteringer og energiforbedringer i bolig. (Læs mere om det nedenunder).

Desuden tilbyder vi investeringsprodukter igennem både Sparinvest og Bankinvest. 

Vi prioriterer, at vores reklameartikler er bæredygtige i forhold til materialer og stedet hvor de produceres.

Personalet har mulighed for igennem Ap-pension at få deres pensionsordninger investeret i bæredygtige fonde.

FN-Verdensmaal-plakat-RGB-DK


Årlig Gaveuddeling

Hvert år uddeler vi penge til alle almennyttige foreninger/sammenslutninger for at støtte de lokale ildsjæle. Vi ønsker at støtte de lokale initiativer, der bidrager til liv og udvikling, da det er afgørende for lokalsamfundet, at der er et godt foreningsliv. 

Vi ønsker at give noget tilbage til samfundet vi bor i - det er i princippet det, vores kunder i Sparekassen er med til at kunne realisere ved at være kunde hos os.

Læs mere her.

Rise Gaveuddeling 2024 - SoMe Kvadratisk

Lån til Energi og Elbil

Rise Sparekasse gør det muligt at søge i 2 puljer på hver 20 mio. med særlig attraktive lån til elbil samt energiinvesteringer og energiforbedringer i din bolig. Læs mere her.

El-Billån

Billån lånes ud til en miljørigtig bil til en lav rente.
Det kan være lån til en elbil.  


Energilån

Energilån kan benyttes ved finansiering af eks. investering i fast ejendom, vindmølleanparter, solcelleanlæg mm. 


solceller