RiseSparekasse_Logo_Green_RGB


Vi ændrede navn til Rise Sparekasse fordi vores DNA og identitet fortælles bedst gennem vores oprindelige navn. Vi ønsker at inspirere vores kunder og kommende kunder med det formål vi altid har haft; at være samfundsansvarlige og med det, fortæller navnet Rise Sparekasse dén historie.


Vi har i alle Sparekassens nu mere end 160 årige historie arbejdet med formålet samfundsansvarlighed. Nu vil vi gøre det endnu mere:

VI VIL VÆRE DANMARKS MEST SAMFUNDSANSVARLIGE SPAREKASSE

Rise Sparekasse består af 4 afdelinger - og er stærkt forankret på Ærø og Fyn. Vores identitet bunder i vores evne til at drive en Sparekasse i balance med en høj samfundsansvarlig adfærd.


Vores nye strategi går endnu videre med ét klart defineret formål, om at blive Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse, hvilket vi udelukkende måler på vores handlinger.


Læs om vores formål her.