Kritisk sygdom

Kritisk Sygdom

Vores levevis er i dag en medvirkende årsag til sygdomme, der forringer livskvaliteten.

Hver tredje dansker vil i løbet af deres liv få konstateret en eller anden form for kræft, ca. 10.000 rammes af et slagtilfælde, og det skønnes, at over 20.000 mennesker hvert år får et hjertetilfælde. En del af disse mennesker vil overleve og få en eller anden form for medicinsk behandling.

Derfor er de vigtigt, at man ikke alene er forsikret ved dødsfald, men at man også er forsikret, hvis man rammes af en kritisk sygdom.


Hvordan sikrer du dig ved Kritisk Sygdom

I Rise Sparekasse tilbyder vi dig en forsikring ved Kritisk Sygdom. Det giver tryghed at vide, at man er forsikret med en kontant sum, hvis man skulle blive ramt af en alvorlig sygdom.

Udbetaling af forsikringssummen, som er skattefri, giver mulighed for, at du kan søge privat speciallægebehandling, at du kan komme på rekreation, eller at du kan anskaffe særlige hjælpemidler.

Du kan også anvende forsikringssummen til at betale eventuel gæld. Men vil du hellere ud at rejse, eller har du andre ønsker, du gerne vil realisere, har du også mulighed for det. Der stilles ikke krav om, hvordan forsikringssummen skal anvendes.

Forsikringen tegnes i samarbejde med AP Pension.

Kritisk sygdom er en forsikring, der kommer til udbetaling, hvis du får stillet en diagnose inden for følgende sygdomsområder:


Hvad dækker Kritisk Sygdom - hvad koster det?

Kritisk Sygdom er en forsikring, der kommer til udbetaling, hvis du får stillet en diagnose, indenfor de sygdomsområder, som er nævnt her til højre på siden.

De præcise diagnoser, der er dækket, og de betingelser og undtagelser, der er hertil, fremgår af forsikringsbetingelserne.

Har man ved indtrædelsen i forvejen en Kritisk Sygdom, eller har man tidligere fået konstateret en Kritisk Sygdom, dækker forsikringen ikke denne diagnose.

De fuldstændige regler kan læses i forsikringsbetingelserne.

Præmie og forsikringssum indeksreguleres hvert år.

 • Planlagt eller udført bypass operation for koronarsklerose (ballonudvidelse sidestilles med operation) 
 • Ondartet kræft 
 • Planlagt eller udført hjerteklapkirurgi 
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen (apopleksi) 
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranialt sakkulat aneurisme) 
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv 
 • Dissemineret sklerose 
 • Blodprop i hjertet 
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 
 • Muskelsvind 
 • Nyresvigt 
 • Planlagt eller udført større organtransplantation 
 • AIDS 
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget mitte. 


Hvem kan tegne en forsikring ved Kritisk Sygdom?

Er du endnu ikke fyldt 60 år, og er du kunde i Rise Sparekasse, kan du tegne forsikring ved Kritisk Sygdom.

Det er nemt og enkelt at tegne en forsikring ved Kritisk Sygdom. Du henvender dig blot i Rise Sparekassen og får en helbredserklæring, som du udfylder.

Forsikringen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdato i din begæring, hvis forsikringen på baggrund af dine oplysninger kan antages.

Dækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år.


Har du spørgsmål til forsikringen Kritisk Sygdom eller i øvrigt, er vi klar til at hjælpe.
Spørg bare!