Miljøvenlige Printere

Vi vil gøre mere end at udskrive...

Vi vil gøre mere end at udskrive...

...derfor har vi valgt at skifte alle vores printere ud med de energieffektive HP-printere, som er baseret på udskrivning med tanke på bæredygtighed.


Med de nye energieffektive HP-printere:

  • Opfylder vi FN’bæredygtighedsmål ved at reducere CO2-aftrykket ved udskrivning.
  • Har op til 45% lavere kulstofaftryk end laserprintere.
  • Bruger op til 70% mindre energi end almindelige laserprintere.
  • Reducerer forbrug af emballage og patronmaterialer med 77% gennemsnit pr. udskrevet side.

Vil du vide mere omkring, hvad vi gør for at være Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse - læs her.