Kontantbetaling

Vidste du, at du som erhvervsdrivende ikke må tage imod 20.000 kr. eller mere i kontanter?

Den 1. juli 2021 sænkes grænsen for tilladte kontantbetalinger fra kr. 50.000 til kr. 20.000 for virksomheder, som ikke er omfattet af hvidvaskloven. Lovændringen betyder, at du som erhvervsdrivende f.eks. detailhandlere, grossister og rejsebureauer mv. ikke længere må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på 20.000 kr. eller mere fra samme kunde. Du må altså højst modtage 19.999 kr., modtager du 20.000 kr. kontant, overtræder du loven.

Loven gælder ikke erhvervsdrivende omfattet af hvidvaskloven – dvs. fx advokater, revisorer, ejendomsmæglere, banker mv. 


Hvad med ratebetalinger?

Grænsen gælder både enkeltstående betalinger samt kontante ratebetalinger. Dvs. hvis du som f.eks. forhandler sælger en vare til kr. 30.000 på afbetaling, så kan du ikke acceptere at modtage betalingen i rater af kr. 10.000 i kontanter. Det vil kun være lovligt at modtage 1 rate af kr. 10.000 i kontanter. Hvis du modtager 2. rate på kr. 10.000, overskrider du kontantforbuddet på kr. 20.000 i kontanter.


Hvad sker, der hvis jeg tager imod 20.000 kr.?

Overholder du ikke denne lov, kan overskridelsen ende med bødestraf. Du vil som udgangspunkt få en bøde på 25 % af det beløb, der overstiger grænsen på 20.000 kr., dog mindst 10.000 kr. Så et lille beløb, der overskrider grænsen, kan ende med at blive rigtig dyrt.


Hvordan undgår jeg at få bøde?

Ved kontanter forstås fysiske penge (sedler og mønter). Dvs. kontanter dækker over alle betalingsformer, hvor man ikke kan bevise, at pengene er blevet udvekslet mellem sælger og køber. Hvis du vil undgå at modtage kontantbeløb, der overstiger grænsen, kan du opfordre køber til at benytte sig af elektroniske betalingsformer, der ”sætter spor mellem sælgers og købers konti” – som bankoverførsler, Mobilepay mm. 


Har du spørgsmål til loven omkring kontantbetaling? Så er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver.