Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Nyheder - Filialåbningen i Haarby

Filialåbningen i Haarby

Rise Sparekasse øgede antallet af filialer fra tre til fire, da dørene åbnede op i Haarby den 18. december 2020.

Rise Sparekasse har købt ejendommen Algade 4 i Haarby. Vi åbnede dørene til filialen d. 18. december og bød velkommen til de mange kunder, som vi har i området, og ikke mindst til interesserede borgere og kommende kunder, som ønsker vækst og udvikling i Haarby og det sydvestfynske område.


Åbningen i Haarby skal ses som en helt naturlig del af vores strategi, om kontrolleret vækst og udvikling og hvor vi ønsker at være en bærende del af de lokalområder, som vi er tilstede i. Sparekassens overordnede formål er, at vi ønsker at blive Danmarks mest samfundsansvarlige pengeinstitut.


Vi ser Haarby, som en aktiv og spændende handelsby, hvor der er et stort potentiale på både privat- og erhvervssiden. Vi har købt ejendommen med baggrund i den gode beliggenhed og vores forventning til at være til stede i byen rigtig mange år frem.


Vi ønsker at involvere os meget mere i lokalsamfundet, i netværk og byens virke, da det helt oprigtigt har vores store interesse, at det fungerer og udvikler sig. Vores ambition er, at lokalsamfundet fungerer, for uden det fungerer vi ikke som Sparekasse. Derfor vil vi også gøre vores til at øge kendskabsgraden til afdelingerne i Flemløse og Haarby, så familierne og virksomhederne oplever den opbakning, der skal til for at løfte og realisere de drømme og behov hver enkelt måtte have.


Rise Sparekasse ville rigtig gerne have gjort meget mere for at markere åbningen, men på baggrund af COVID-19 situationen har vi neddroslet den fysiske markering, hvorfor Rise Sparekasse alene markerede åbningen af den nye filial fredag d. 18. december 2020 ved at personalet delte flødeboller, som er produceret lokalt, ud til dem de mødte på gaden.  


Se, hvem du kan møde i vores afdeling i Haarby her.