Garantmøder 2020

Garantmøder 2020

Hvert 4. år afholder Rise Sparekasse Garantmøder, hvor der også er valg til Sparekassens repræsentantskab.


Adgangskort er sendt til alle tilmeldte pr. post. Se opstillingslisterne til garantmøderne her:

Alle garanter har modtaget skriftlig invitation via netbank eller brev.


Garantmøder afholdes således:

  • Garanter med tilhørsforhold i Rise afdeling: Mandag, den 2. november 2020 kl. 16.00 i Rise Minihal, Rise
  • Garanter med tilhørsforhold i Svendborg afdeling: Onsdag, den 4. november 2020 kl. 16.00 i SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg
  • Garanter med tilhørsforhold i Flemløse afdeling: Torsdag, den 5. november 2020 kl. 16.00 i Haarby Hallen, Svinget 1, 5683 Haarby

Tilmelding senest den 19. oktober for garantmødet i Rise, senest den 21. oktober for garantmødet i Svendborg og senest den 22. oktober for garantødet i Flemløse.


Vi er meget opmærksomme på COVID-19 og tager alle hensyn og forbehold herfor. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, er det muligt at give en fuldmagt til en anden garant. Det er kun muligt at modtage én fuldmagt, jf. Sparekassens vedtægter. Find fuldmagterne her:

Garanterne opfordres til at indsende skriftlige forslag til kandidater til repræsentantskabet. Forslag til kandidater skal være Sparekassen i hænde senest den 19. oktober 2020 for kandidater til Ærø valgkreds, senest den 21. oktober for kandidater til Svendborg valgkreds og senest den 22. oktober for kandidater til Flemløse valgkreds.


Blanket til brug for opstilling af kandidater fås ved henvendelse til personalet her i Sparekassen eller hentes her:

De foreslåede kandidater bekendtgøres på Sparekassens hjemmeside og i Sparekassens lokaler senest 5 dage før garantmøderne. Stemmesedler udleveres på garantmøderne mod aflevering af adgangskort.


I øvrigt henvises til Sparekassens vedtægter, der kan ses HER eller fås ved henvendelse til personalet her i Sparekassen.