Halvårsrapport 2023

Pressemeddelelse                                                   
06.09.2023

Stabil kundetilstrømning, stigende udlån og højere renter giver det hidtil bedste halvårsregnskab i Rise Sparekasses historie

Rise Sparekasse, en stærkt lokalforankret garantsparekasse med et primært markedsområde på Ærø og Fyn har offentliggjort sit halvårsregnskab for 2023.

Vi er fysisk til stede i Rise, Svendborg, Haarby og Faaborg.


Halvårsrapporten viser gode takter. Faktisk det bedste halvårsresultat i Sparekassens historie, nemlig 18,7 mio. kr. før skat og 14,4 mio. kr. efter skat.


Denne positive udvikling afspejler Sparekassens evne til at tilpasse sig den økonomiske udvkling og fastholde sin position som en ansvarlig samfundsaktør. De seneste rentestigninger fra ECB og Danmarks Nationalbank har været medvirkende til at skabe et stærkt halvårsresultat, hvor Sparekassen nu drager fordel af indtjening på både indlån, udlån og den store obligationsbeholdning.


Sparekassens bestyrelse og direktion udtrykker stor tilfredshed med det opnåede halvårsresultat og fremhæver, at dette stærke resultat er en refleksion af strategiens succes og engagementet i lokalsamfundet. 


Stigende udlån og højere renter har betydet vækst

De seneste mange år har pengeinstitutternes forretningsmodel været under pres, da renteniveauet har været ekstremt lavt – og baggrunden for den positive udvikling i 2023 skal da også primært findes i rentemarkederne, hvor vi nu tjener penge på alle vores vigtigste forretningsområder.


Ser vi på Sparekassens drift i 1. halvår, så ligger ”maskinafkastet” (resultat før skat, kursreguleringer og nedskrivninger) på et markant højere niveau end sidste år, hvilket bl.a. skyldes god aktivitet på flere områder, herunder en mangeårig kontrolleret tilgang af nye gode og solide kundeforhold.


"Halvårsresultat afspejler vores dedikation til vores kunder og det område, vi betjener. Vi har formået at navigere gennem usikre økonomiske tider ved at fastholde vores fokus på samfundsansvar og udvikling af vores løsninger. Vores strategi- og udviklingsproces har givet os mulighed for at øge vores synlighed på markedet samt tilbyde innovative løsninger som vores ny net- og mobilbank samt et nyt og moderne setup i forbindelse handel med værdipapirer. Samtidig tilbyder vi totaløkonomisk gennemgang, der støtter vores kunder gennem forskellige livsfaser" lyder det fra direktør Bjarne V. Nielsen.


Stor kundetilgang og et stadigt fokus på udvikling i Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse

På kundesiden har vi igen haft stor aktivitet i løbet af første halvår 2023. Ca. 390 nye kundeforhold betyder, at det samlede antal kunder nu nærmer sig 11.300 kunder.

“Vi er utrolig glade, ydmyge og stolte over, at så mange mennesker og erhvervsvirksomheder viser os den tillid. Vi vil gøre vores absolut bedste for at leve op til deres forventninger – både når det gælder økonomisk individuel rådgivning og udvikling af lokalområderne” udtaler Bjarne V. Nielsen.


“Dette års halvårsregnskab får os til at se lyst på fremtiden som lokal sparekasse. Dog stadig med en bevidsthed om, at det kræver en fortsat løbende udvikling af Sparekassen. Vi ønsker at fortsætte det arbejde, som vi har gjort igennem Sparekassens mangeårige historie, hvor vores dna har betydet, at vi har bidraget meget til udviklingen i regionen og dermed været medvirkende til, at rigtig mange kunder har kunnet realisere deres private og erhvervsmæssige drømme. Vores ambition er, at det altid skal medføre en sund økonomi for alle parter,” slutter direktør Bjarne V. Nielsen.Fakta om Halvårsrapporten 2023

  • Resultatet før skat er på 18,7 mio. kr. og resultatet efter skat ender på 14,4 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 38,8 % eller 12,6 mio. kr. og udgør i alt 45,1 mio. kr.
  • Udgifterne til administration og personale er steget med: 8,1 % eller 2,1 mio. kr. til i alt 27,6 mio. kr.
  • Kursreguleringerne er positive med 3,5 mio. kr.
  • Udlånet er steget med 47,2 mio. kr. til i alt: 455,7 mio. kr.
  • Årets nedskrivninger på udlån og garantier er ændret fra en indtægt på 1,4 mio. kr. i 2022 til en udgift på 1,3 mio. kr. i 2023.
  • Egenkapitalen udgør 210,4 mio. kr., hvilket er en stigning på: 9,2% eller 17,6 mio. kr.
  • Garantkapitalen er steget med 3,7 mio. kr. til i alt 93,5 mio. kr. Det er en stigning på 4,1%.
  • Pr. den 30.06.2023 har vi 3.607 garanter.
  • Rise Sparekasse er fortsat yderst solid med en NEP-kapitalprocent på: 25,4%

Se hele halvårsrapport 2023 her.


_60A8815

Sparekassedirektør

Bjarne V. Nielsen
Tlf.: 2325 0996
E-mail: bn@sparekassen.dk