Årsrapport 2021

Rise Sparekasse giver 2,5% tilbage til garanterne i udbytte efter et travlt år med et meget tilfredsstillende resultat

Sparekassens repræsentantskab har på mødet den 17. marts 2022, godkendt et meget tilfredsstillende resultat i Rise Sparekasses nu 163-årige historie. Desuden vedtog de, at der udbetales 2,5 % udbytte til garanterne.


Sparekassen opnåede i 2021 et resultat før skat på 13,5 mio. kr. mod et resultat før skat på 7,5 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til en stigning på 6,0 mio. kr. Årets resultat overstiger de udmeldte forventninger, og vurderes af Sparekassens bestyrelse og direktion som værende meget tilfredsstillende på trods af alle de arbejds- og samfundsmæssige udfordringer som COVID-19 har medført.


”Vi er stolte over resultatet, dog er jeg mest taknemmelig for den opbakning, vi har oplevet fra både kunder, garanter og medarbejdere. Derfor er vi glade for, at vi igen i år kan give et fornuftigt afkast til vores garanter” siger direktør, Bjarne V. Nielsen.


”Vi tror på, at den positive udvikling primært skyldes vores strategi om, at vi arbejder hen imod at blive Danmarks mest Samfundsansvarlige Sparekasse. Vi ønsker at medvirke til at udvikle de lokalområder, hvor vi selv bor og lever vores dagligdag. Vi prioriterer at være tilgængelige og sætte den personlige betjening i højsædet. Mange af vores kunder ønsker et lokalt pengeinstitut, som vægter det lokale tilhørsforhold højt, og som bakker op om lokalområderne, så der skabes vækst og udvikling” vurderer Bjarne V. Nielsen.


Kundetilstrømningen har været positiv igennem de seneste mange år, og i 2021 fortsatte udviklingen med høj aktivitet. Det har medført, at Sparekassen for første gang i sin historie har budt velkommen til over 1.000 nye kundeforhold, så kundeantallet i dag nærmer sig 10.800 kunder.


”Vi arbejder løbende på at give vores kunder en solid og konstruktiv rådgivning inden for vores vigtigste forretningsområder. Det er vigtigt for Sparekassen, at vi har de rette kompetencer, så vi kan servicere vores kunder på et højt og professionelt niveau. Derfor har vi blandt andet stort fokus på investerings- og pensionsområdet, hvor vores formuerådgiver er tilknyttet alle Sparekassens filialer. Formuerådgiveren afholder således kundemøder på Ærø, i Svendborg, i Haarby og i Faaborg alt efter kundernes behov” fortæller Bjarne V. Nielsen.


Fakta om årsrapporten 2021:

  • Resultatet før skat er på 13,5 mio. kr. og resultatet efter skat ender på 8,3 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 15,7 % eller 7,89 mio. kr. og udgør i alt 58,2 mio. kr. ultimo 2021.
  • Udgifter til personale og administrationsudgifter er steget med 10,9 % eller 4,766 mio. kr. Dette skyldes primært åbning af ny filial i Faaborg, stærkt stigende IT-udgifter, samt løbende fokus på sikring af generationsskifte og dermed flere ansatte på personalesiden.
  • Positive kursreguleringer på 2,656 mio. kr.
  • Udlånet er steget med 18,0 % eller 61,0 mio. kr. til i alt 400,6 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån og garantier er steget fra en indtægt 0,4 mio. kr. i 2020 til 2,7 mio. kr. i indtægt 2021. Det ledelsesmæssig skøn er reduceret med ca. 1,2 mio. kr.
  • Egenkapitalen udgør 197,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,1 % eller 21,2 mio. kr.
  • Garantkapitalen er steget fra 71,8 mio. kr. til i alt 85,9 mio. kr. ultimo 2021. Det er en stigning på 19,7 %. Pr. 31.12.2021 har vi 3.326 garanter.
  • Resultatet medfører en egenkapitalforrentning på 7,3 % før skat og på 4,4 % efter skat. Rise Sparekasse er fortsat yderst solid med en NEP-kapitalprocent på 25,9%.

Sparekassen har igennem de seneste mange år haft en kontinuerlig tilgang af mange gode og solide nye kunder. Det har i år medvirket til stor aktivitet samt en unormal høj vækst i udlånet. Udlånet er steget med 18,0 % eller 61,0 mio. kr. til i alt 400,6 mio. kr.


”Udlånsvæksten har isoleret set for 2021 været højt - også højere end forventet. Stigningen skyldes, at der på trods af COVID-19 har været rigtig høj aktivitet i Sparekassen. Vores strategi om at arbejde mod at blive Danmarks mest Samfundsansvarlige Sparekasse har vist sig at medføre, at langt flere kunder henvender sig for at høre, hvad vi har at tilbyde. Det har medført en solid tilgang af gode og solide privat- og erhvervskunder” siger Bjarne V. Nielsen.


”Som en stærk lokalforankret Sparekasse gør vi vores absolut bedste for at leve op til forventningerne, således vi kan servicere både de nye og de eksisterende kunder på et professionelt og højt niveau” slutter Bjarne V. Nielsen.Se hele årsrapporten her._60A8815

Sparekassedirektør

Bjarne V. Nielsen
Tlf.: 2325 0996
E-mail: bn@sparekassen.dk