Priser og vilkår

Vi har følgende priser og vilkår i Rise Sparekasse

Her kan du se vores samlede prisliste for Rise Sparekasse. Blandt andet kan du finde rentesatser og gebyrer på anfordringskonti, pensionskonti, betalingskort, netbank, udland, trade finance, fondshandel, opsparingskonti samt udlån til privatkunder. 


Du kan se rentesatser på indlån, udlån, betalingskort og andre serviceydelser.

Indlån

  • Indlånssatserne pr. 30. oktober 2023 her.

Udlån

  • Udlånssatserne pr. 22. april 2024 her.

Gebyrer

  • Samlet Prisbog for produkter og serviceydelser pr. 1. marts 2024 her.
  • Gebyroplysningsdokument findes her.
  • Ordbog til gebyroplysningsdokumentet her.

Vilkår

  • Sparekassens vilkår her.
  • Sparekassen som boligkreditformidler og rådgiver her.