Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Om os - Repræsentantskabsmøde 050923

Repræsentantskabsmøde 050923

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Rise Sparekasse

Fredag den 18. august 2023


Indbydelsen gælder KUN til repræsentantskabet i Rise Sparekasse. Se hvem der er med i repræsentantskabet her.


Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Rise Sparekasse

Bestyrelsen indbyder herved til repræsentantskabsmøde tirsdag den 5. september 2023 kl. 15:00 i Bryggergården 2, 5600 Faaborg (i forbindelse med Sparekassens filial).


Dagsorden:

Kl. 15:00            Velkomst v/bestyrelsesformand Leif Juul Sørensen.

Kl. 15:20            Orientering om Sparekassens virke v/direktør Bjarne V. Nielsen, herunder                                    gennemgang af halvårsrapporten 2023.


Nyt fra organisationen.

Der serveres kaffe og kage under indlæggene.    


Kl. 16:30            Indlæg ved Troels Fjellø Mortensen, direktør i basketballklubben 

                          Svendborg Rabbits.

Kl. 17:00            Sparekassen er vært ved en middag.

Kl. 19:00            Programmet er slut


Halvårsrapporten udsendes til repræsentantskabets orientering forinden mødet.


Transport

Der arrangeres bustransport fra henholdsvis Ærøfærgen i Svendborg og filialerne i Svendborg og Haarby til Bryggergården i Faaborg og retur.


Repræsentantskabsmedlemmer fra Ærø

Repræsentantskabsmedlemmer fra Ærø behøver ikke at tilmelde sig transport, da vi går ud fra, at alle skal med bussen fra og til færgen.

Ærøfærgen afgår fra Ærøskøbing kl. 12:35 med ankomst i Svendborg kl. 13:50.  Færgen afgår igen fra Svendborg kl. 20:05 med ankomst på Ærø kl. 21:20.


Repræsentantskabsmedlemmer fra Fyn

Af hensyn til planlægningen af busruten skal vi anmode om, at de repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker bustransport til mødet, senest onsdag den 30. august 2023 kontakter enten filialdirektør Linda Kongstad (62200009, lk@sparekassen.dk) i Svendborg, eller filialdirektør Kenneth Jensen (63721949, kj@sparekassen.dk ) for at tilmelde sig.


Afbud til mødet

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefonnr. 62 20 00 15 senest onsdag den 30. august 2023.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rise Sparekasse

Leif Juul Sørensen                                                                               Bjarne V. Nielsen

Formand                                                                                             DirektørHent mødeindkaldelsen til repræsentantskabet i PDF her.