Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Nyheder - VARSLING - Renteændring 15.09.22 og 05.10.22

VARSLING - Renteændring 15.09.22 og 05.10.22

Slut med negative indlånsrenter for privatkunder og foreninger

Er du én af vores kunder, der har betalt negative renter på indlån som privat- og foreningskunder?

 - Så er der godt nyt til dig!


Pr. 15. september 2022 er det slut med negativ indlånsrente for Rise Sparekasses privat- og foreningskunder. Det vil sige, at man som privat- og foreningskunde i Sparekassen ikke længere skal betale renter for at have penge stående i Sparekassen.


For mange privat- og foreningskunder har det været svært at forstå, at man skulle betale renter for at have penge stående i Sparekassen, så det er glædeligt, at de negative indlånsrenter snart er fortid.


Sparekassen har som følge af Nationalbankens udmeldte rentestigning på 0,50 % p.a. samt de aktuelle markedsforhold p.t. valgt at hæve renten, så indlånsrenten for de fleste privatkunder herefter p.t. er 0,00 % p.a. Børneopsparingskonti forrentes med p.t. 0,25 % p.a.


Indlån for erhvervskunder

For Sparekassens erhvervskunder bliver indlånsrenten hævet med 0,35% p.a. med virkning fra 15. september 2022 og udgør herefter p.t. minus 0,40% p.a.


Udlån og kreditter for private- og erhvervs- og foreningskunder

Renten på udlån og kreditter forhøjes med 0,60 % p.a. for både private- og erhvervs- og foreningskunder. Renteændringen gennemføres med virkning fra d. 5. oktober 2022.

 

De negative indlånsrenter har været nødvendige i perioden med meget lave renter i samfundet. Vi har løbende haft en god dialog med både vores indlåns- og udlånskunder og rådgivet dem bedst muligt og i forhold til deres aktuelle risikoprofil og deres tidshorisont. 

Forhåbentlig går vi ind i en periode med mere stabile rentemarkeder, som vil være medvirkende til, at vi som lokal Sparekasse fortsætter med at give tilbage til det lokalsamfund, vi er en aktiv del af.


Hvis du er i tvivl om, hvordan det påvirker dig, kan du også læse mere på vores hjemmeside eller kontakte din rådgiver.