Renteændring 17.05.23

Renteændring pr. 17. maj 2023

Renteændringen gælder for privat-, erhvervs- og foreningskunder og sker i henhold til Sparekassens almindelige forretningsbestemmelser.

Renteændringen sker af forretningsmæssige årsager og for at tilpasse rentesatserne til markedssituationen.


Indlån for privatkunder

Rise Sparekasse ændrer renten for Lokalopsparingskonti, således et indestående på mellem nul og 250.000 kr. giver en rente på 0,80 % og indestående over kr. 250.000 forrentes med 1,15 %.

Samtidig hæves indlånsrenten for børneopsparingskonti, svirpkonti, eventyrkonti og 1829 opsparingskonti med 0,40% p.a.

Renteændringen træder i kraft pr. 17. maj 2023.


Udlån og kreditter for privat-, erhvervs- og foreningskunder

Renten på udlån og kreditter forhøjes med op til 0,85 % p.a. for både privat-, erhvervs- og foreningskunder.

Renteændringen gennemføres med virkning fra d. 17. maj 2023.


De nye rentesatser og beløbsgrænser kan ses her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.