Renteændring 13.02.23

Renteændring pr. 13. februar 2023

Renteændringen gælder for privat-, erhvervs- og foreningskunder og sker i henhold til Sparekassens almindelige forretningsbestemmelser.

Renteændringen sker af forretningsmæssige årsager og for at tilpasse rentesatserne til markedssituationen.


Indlån for privatkunder

Rise Sparekasse ændrer renten for lokalopsparingskonti, således at et indestående: 

  • mellem 0 og 250.000 kr. forrentes med 0,40 % 
  • over kr. 250.000 forrentes med 0,75 %.

Samtidig hæves indlånsrenten for børneopsparingskonti, svirpkonti, eventyrkonti og 1829 opsparingskonti med 0,60% p.a.

Indlånsændringerne træder i kraft pr. 13. februar 2023.


Udlån og kreditter for privat-, erhvervs- og foreningskunder

Renten på udlån og kreditter forhøjes med op til 1,10 % p.a. for både privat-, erhvervs- og foreningskunder.

Renteændringen træder i kraft pr. 13. februar 2023.


De nye rentesatser og beløbsgrænser kan ses her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.