Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Jobs - Privat- & erhvervsrådgiver til Ærø

Privat- & erhvervsrådgiver til Ærø


Privat- og Erhvervsrådgiver til Rise Sparekasse på Ærø

Om os

Rise Sparekasse er under rivende udvikling og har netop introduceret en helt ny visuel identitet og tilgang til deres strategi, som slår igennem overalt i og uden for Sparekassen. Sparekassen har et klart formål om at blive Danmarks mest samfundsansvarlige sparekasse.


I Rise Sparekasse arbejdes der dagligt på at tilbyde en professionel rådgivning, hvor der altid har et brændende ønske om at understøtte initiativer, der hjælper med at forstærke regionen/lokalområderne, hvor et godt familieliv og et sundt erhvervsliv er del af sparekassens ambition.


Gennem en kompetent, proaktiv og åben tilgang kæmpes der for at skabe løsninger, der udløser privat og erhvervsmæssige drømme – altid med en ambition om sund økonomi for alle parter.


I dag består Rise Sparekasse af 5 afdelinger fordelt på Rise, Svendborg, Haarby, Flemløse og Faaborg. Sparekassen drives ud fra en ambition om, at kunden skal opleve værdi i sit kundeforhold, samt opleve, at Sparekassen gør en forskel for regionen. Vi måler og dokumenterer dette i handlinger ved, at være i aktiv kontakt med kunderne og bidrage til vækst i lokalområderne. Sparekassen har en organisation, hvor der ikke er langt fra ide til handling. Kunderne værdsætter den personlige og troværdige rådgivning, som virksomheden sætter en ære i at give.


Afdelingen i Rise på Ærø, har 10 medarbejdere i dag. Stillingen her, skal supplere de øvrige medarbejdere.


Rise Sparekasse er vokset støt gennem årene, fordi stadig flere kunder vælger Sparekassen, som den foretrukne samarbejdspartner. Udviklingen skyldes ikke mindst, at Sparekassen gør sig umage i at vejlede og rådgive kunderne og bruger tid på, at skabe gode relationer og er garant for en sund og seriøs kreditpolitik.


Rise Sparekasse oplever en stor tilgang af nye kunder – både privat og erhverv. For at sikre den videre udvikling leder vi nu efter en Privat- og Erhvervsrådgiver, der skal være med til at sikre fortsat fremdrift og udvikling, samt være den synlige ambassadør for Sparekassen i lokalområdet.


Stillingen

Stillingen refererer til Filialdirektøren. Filialen ligger i et attraktivt område, hvor der anses at være et meget stort potentiale. Den nye Privat- og Erhvervsrådgiver bliver således et vigtigt omdrejningspunkt i forhold til eksisterende kunder og ikke mindst nye kunder, hvor Privat- og Erhvervsrådgiveren vil komme til at spille en vigtig rolle i virksomhedens meget ambitiøse vækstplan.


Den nye Privat- og Erhvervsrådgiver skal kunne begå sig på alle niveauer og i netværk og skal tage ansvar og drive hele salgsprocessen. Herudover skal der skabes salgsfremmende aktiviteter via netværket, samt være tovholder på disse.


Opgaven

Den nye Privat- og erhvervsrådgiver skal være en vigtig del af den drivende kraft i afdelingen på både privat og erhvervsområdet, og være med til at fortsætte den positive udvikling koncernen er i og har været gennem en årrække. Fordelingen mellem privat- og erhvervskunder, forventes at være ligeligt fordelt.


Med den vækst, som Rise Sparekasse er inde i, samt med de krav, der stilles til en bankvirksomhed i denne størrelse med hensyn til rådgivning, vil hovedopgaverne være at:

 • Være ansvarlig for at pleje og udvikle eksisterende kundekreds
 • Udbygge egen kundeportefølje
 • Levere en engageret, kompetent og personlig rådgivning til kundekredsen
 • Være udfarende og have interesse i at være opsøgende hos virksomheder i lokalområdet og der hvor indgangsvinklen umiddelbart er til stede.
 • Deltage ved målrettede salgsindsatser/kampagner
 • Sikre seriøs opfølgning på alle besøgte kunder
 • Have professionel håndtering af kundeforhold
 • Holde styr på kundernes finansielle arrangementer
 • Deltage i lokalområdets professionelle netværk
 • Være med til at øge kendskabsgraden til pengeinstituttet i lokalområdet


Kandidaten

Kandidaten kan i dag sidde i en tilsvarende stilling, der også gerne har andre forretningsområder tilknyttet, men har måske et mindre eller afgrænset ansvar og ønsker at blive ansvarlig for vedligeholdelse og opbygning af ny kundekreds.

Der lægges afgørende vægt på, at den nye Privat- og Erhvervsrådgiver er en meget udadvendt og forretningsorienteret person, som på en lang række områder kan yde et væsentligt bidrag til udviklingen af filialen.

 • Kandidaten skal være god til at strukturere problemstillinger og arbejde selvstændigt.
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner er afgørende for denne centrale position.
 • Evner at tænke logisk og hurtigt tænkende samtidig med at holde styr på detaljerne.
 • Kandidaten skal forfølge både kort og langsigtede mål, er forhandlingsvant på topniveau og vant til arbejdsgangene, beslutningsprocesser på højt niveau.
 • Kandidaten skal være robust købmand – være handlekraftig – kunne begejstre - have drive /power til at kunne sætte sig igennem.

Den nye Privat- og Erhvervsrådgiver er ligeledes en god "intern" sælger, dvs. være i stand til at formidle konkrete budskaber/visioner på en motiverende måde ud til kollegerne.

I hovedtræk forventes der:

 • at du er åben og imødekommende og vil bidrage med godt humør.
 • du er initiativrig og løsningsorienteret.
 • en der ser muligheder frem for begrænsninger.
 • særdeles gode forhandlings- og kommunikationsevner.
 • en der følger sagerne til dørs og får dem afsluttet.
 • at du motiveres af en travl hverdag, hvor du selv kan prioritere din indsats.


Aktiviteter

Der må forventes aktiviteter i relation til deltagelse i lokale netværksaktiviteter - også udenfor normal arbejdstid.


Uddannelse

Du har en uddannelse fra den finansielle sektor og måske (ikke afgørende) HD (F)/Cand.merc., suppleret med andre brancherelaterede videreuddannelser.


Bopæl

Det forventes, at du enten har bopæl eller tager bopæl på Ærø.


Gage pakke

Der tilbydes en konkurrencedygtig lønpakke med pension, hjemmearbejdsplads etc.


Sprog

Dansk flydende


It

Superbruger af MS Office og gerne stort kendskab til div. banksystemer. Kandidaten skal generelt have gode evner til at sætte sig ind i nye IT-systemer.

Starttidspunkt

Snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rette.


Yderligere info

Reference: Filialdirektør Ole Jørgensen, Rise

Telefon: 6324 2100

E-mail: olj@sparekassen.dk


Send din ansøgning hurtigst muligt da vi afholder samtaler løbende.

Job_Rise_Sparekasse