Kreditchef

Vi søger en ny kreditchef, da vores nuværende har valgt at gå på pension.

Rise Sparekasse er i rivende udvikling og er i gang med at implementere en helt ny visuel

identitet og tilgang til vores strategi, som slår igennem overalt i og uden for Sparekassen. Sparekassen har et klart formål om at blive Danmarks Mest Samfundsansvarlige Sparekasse.


Som kreditchef har du domicil i Svendborg, hvor der er 20 kollegaer, samtidig får du daglig kontakt til de øvrige filialer. Du har ansvaret for Sparekassens kreditområde, der bl.a. omfatter:

 • Sparekassens kreditpolitik og bevillingsstruktur
 • Rådgivning og vejledning af filialdirektører og rådgivere i korrekt håndtering af kreditpolitikken
 • Boniteten i Sparekassens udlånsportefølje samt udviklingen heri
 • Videreudvikling af Sparekassens risikostyring på kreditområdet
 • Sparekassens politikker, forretningsgange og produkter på kreditområdet
 • Kreditgivningen inden for alle kundesegmenter, herunder sikre, at kreditgivningen er i overensstemmelse med Sparekassens mål og politikker
 • Kreditrapportering til direktion, bestyrelse, revision samt indberetninger til Finanstilsynet m.v.
 • Skabe de bedste betingelser for vores filialdirektører og rådgivere, så de kan træffe de rigtige beslutninger til glæde for kunderne
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag, der afhængig af sagens størrelse og kompleksitet skal forelægges enten direktionen eller bestyrelsen
 • Løbende opfølgning på udlånsporteføljen via overvågning og analyser, herunder fastlæggelse af strategier og handlingsplaner for de enkelte engagementer samt sikre, at dette gennemføres
 • Beregning af nedskrivninger og hensættelser


Vi forventer, at du:

 • Har en god kreditmæssig ballast, evt. suppleret med en relevant videregående uddannelse. Evt. sidder du i dag i en lignende stilling, eller arbejder med kreditgivning og kunne tænke dig at tage næste skridt i karrieren
 • Har lyst til og forudsætninger for at arbejde med både privat- og erhvervskunder
 • Har en forretningsmæssig forståelse og er løsnings- og handlingsorienteret
 • Har gode samarbejdsevner og er en teamspiller
 • Er robust og evner at udfordre og kan lide selv at blive udfordret
 • Har gennemslagskraft og klare holdninger til dit ansvarsområde
 • Er vedholdende og har et godt humør

Vi tilbyder:

 • En lederstilling i en lille organisation, hvor du i høj grad har indflydelse på dine daglige opgaver
 • En varieret hverdag med mange forskelligartede opgaver
 • Gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer, både fagligt og personlig
 • En åben og inspirerende samarbejdsform og et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed under ansvar

I Rise Sparekasse arbejdes der dagligt på at tilbyde en professionel rådgivning, hvor der altid er et brændende ønske om at understøtte initiativer, der hjælper til at forstærke regionen/lokalområderne, hvor et godt familieliv og et sundt erhvervsliv er del af Sparekassens ambition.


Gennem en kompetent, proaktiv og åben tilgang arbejdes der for at skabe løsninger, som udløser private og erhvervsmæssige drømme – altid med en ambition om sund økonomi for alle parter.


I dag består Rise Sparekasse af 5 afdelinger fordelt på Rise, Svendborg, Haarby, Flemløse og Faaborg.


Vil du vide mere..?

..Om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte direktør Bjarne Valentin Nielsen på 23 25 09 96. Er du interesseret, så send gerne din ansøgning til bn@sparekassen.dk hurtigst muligt, da vi løbende holder samtaler.

Starttidspunkt

Snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rette.


Yderligere info

Reference: Bjarne Valentin Nielsen

Telefon: 2325 0996.

E-mail: bn@sparekassen.dk


Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi afholder samtaler løbende.

Alle medarbejdere_okt2021_1