Realkreditlån

Hvad er et Realkreditlån?

I modsætning til banklån er realkreditlån baseret på obligationer, hvor det er udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder, der bestemmer renten. Renten er den betaling, investorerne skal have for deres investering i obligationerne. En obligation er et gældsbevis, hvori det nøje er aftalt, hvordan gælden betales tilbage og på hvilke vilkår.

Når du finansierer din bolig med et realkreditlån, udsteder realkreditselskabet obligationer på dine vegne og sælger dem på de finansielle markeder. De penge, der kommer ind ved salget, modtager du efter modregning af kursskæring, kurtage og lånegebyrer til realkreditselskabet og tinglysningsafgift til staten. 


En af fordelene ved realkreditlån er, at renten og bidraget typisk sammenlagt er noget lavere end renten på lån, som ikke er baseret på realkreditobligationer.


Sådan fungerer realkredit

Du får et realkreditlån i et realkreditinstitut – via dit pengeinstitut. Som sikkerhed for lånet tager realkreditinstituttet pant i din bolig.


Lidt forenklet kan man sige, at hvis der er mange penge i omløb, er der færre, der har brug for at låne penge – og flere, der har penge tilovers, som de gerne vil investere/placere. Jo større efterspørgslen er efter at investere/placere penge, desto lavere bliver renten på dit realkreditlån.


Hvis der omvendt ikke er så mange penge i omløb, er der flere, der har brug for at låne penge – og færre, der har penge tilovers, de gerne vil investere/placere. Her gælder derfor det modsatte: Jo mindre efterspørgslen er efter at investere/placere penge, desto højere bliver renten på dit realkreditlån.


Sparekassen samarbejder med DLR og Totalkredit. 


Se videoen, der beskriver, hvad et realkredit lån er her

Rentetilpasning_skærmprint_intro


Fast eller variabel rente?

Vigtig spørgsmål:, du skal tage stilling til, er, om du ønsker et lån med en fast rente eller en variabel rente. De har begge deres fordele og kan variere med tilbagebetalingstid og med afdragsfrihed.