Børneopsparing

Børneopsparing

Giv dine børn eller børnebørn - en god start i livet med en børneopsparing.
Husk at børneopsparingen er den eneste kontotype, hvor renterne er skattefrie.


Begynd tidligt
En børneopsparing kan oprettes allerede ved barnets fødsel, dog senest i det år, hvor barnet fylder 14 år. En børneopsparing er en god dåbsgave, f.eks. fra forældre, der hvert år ønsker at indsætte et beløb til barnet.

Et fast månedlig beløb kan i løbet af barndommen vokse til en betragtelig sum, som er god at have i baghånden til uddannelse, bosætning eller andre udgifter, der er forbundet med at blive voksen.

Indbetaling
Der kan indbetales helt op til kr. 6.000,- årligt, og i alt kr. 72.000,- på en børneopsparing. Hertil kommer renter. Hvert barn kan have én børneopsparingskonto, men både forældre, bedsteforældre, oldeforældre og plejeforældre kan indbetale. Ønsker du en fast overførsel fra eksempelvis løn- eller budgetkonto - ordner vi det ganske gratis.

Opsparingsmidlerne kan placeres på kontantbasis, eller de kan investeres i værdipapirer. Du kan også vælge en kombination af kontant indestående på en børneopsparingskonto og investering i værdipapirer.


Investering i værdipapirer i midler bundet i en børneopsparing vil medføre handelsomkostninger, når børneopsparingen frigives.

Puljeinvestering
Gennem puljeinvestering får du mulighed for at investere din børneopsparing i en sammensætning af værdipapirer, som passer til det forventede udbetalingstidspunkt og den risiko, som du er villig til at tage.

I samarbejde med Lokal Puljeinvest tilbyder vi otte forskellige investeringspuljer til din børneopsparing.  Klik her for mere information.

Udbetaling

Børneopsparingen er kun bundet i 7 år, og den kan allerede hæves, når barnet fylder 14 år, dog senest i det år hvor barnet fylder 21 år. Hvis man ønsker at forlænge bindingsperioden, f.eks. hvis denne udløber ved 14 års alderen, skal man blot meddele dette forinden.

Skat
Renterne på en børneopsparing er skattefrie i den periode, kontoen er bundet, og beløbet er heller ikke formuepligtigt. Der betales altså ikke skat af renterne, som tilskrives i opsparingsperioden - og således heller ikke ved udbetalingen.

Renten er variabel.