gl. Lokal Koncept

Lokal Koncept er et tilbud til Sparekassens garanter

 

Alle kunder i Rise Sparekasse betragter vi, som lokale kunder. Nærhed betyder meget for os, vi vil vores kunder og gør alt for at være tilgængelig.

 

Som kunde i Sparekassen har du mulighed for at tilmelde dig vores Lokal Koncept, ved at købe 20 stk. garantbeviser (svarer til 20.000 kr.)

Vi betragter et køb af garantbeviser, som en stor støtte af Sparekassen, og derfor kvitterer vi med en række fordele og gode priser, som tak.

 

Du kan se fordelene nedenfor, samt priser.

 

Lokal Koncept kan etableres ved tegning af minimum kr. 20.000 i garantbeviser*

 

Fordele ved Lokal Konceptet:

 • Du inviteres til garantmøde hvert 4. år
 • Du har stemmeret til Rise Sparekasses repræsentantskab
 • Ingen årlige gebyrer for VisaDankort
 • Ingen årlige gebyrer for MasterCard, Classic
 • Ingen årlige gebyrer for MasterCard Debit, Classic
 • Ingen årlige gebyrer for (familiekort) - MasterCard, Classic
 • Rabat på kr. 400 på det årlige gebyr for løbende adgang til et kreditkort – MasterCard Guld
 • Gratis pengeoverførsler (i Danmark) i netbank fra Lokal Lønkontoen og Lokal kontoen
 • Gratis betaling af indbetalingskort i netbank fra Lokal Lønkontoen og Lokal kontoen
 • Gratis valutaveksling
 • Gratis hævning af kontanter - Euro i sparekassens pengeautomater

I Lokal Konceptet er der følgende tilbud:

 

         Lokal Lønkonto, variabel kreditrente p.t. 0,00 %**

         Lokal Opsparing, variabel kreditrente – se nedenfor**

         Lokal Konto, variabel kreditrente p.t. 0,00 %**

         Lokal Billån, variabel debetrente p.t. 3,95 %

         Lokal Forbrugslån, variabel debetrente p.t. 9,25 %


 

** Renten på indestående på din Lokal Lønkonto, Lokal Opsparing og Lokal Konto forrentes således, at du samlet på kontiene kan have op til 400.000 kr. stående førend du skal betale -0,60% p.a.

Lokal Lønkonto


Lokal Lønkonto kan tilknyttes en kredit på op til kr. 100.000.


Ved et kreditbeløb på kr. 100.000, løbetid 5 år, etableringsomkostninger på kr. 1.500 og en variabel debitorrente på pt. 6,50 % udgør den årlige debitorrente (inkl. renters rente) p.t. 6,66 %. Renten beregnes dagligt af den udnyttede kreditramme og tilskrives kontoen hver 3. måned. Det samlede beløb, der skal betales tilbage udgør kr. 134.487,59, heraf udgør de samlede omkostninger kr. 34.487,59.


De årlige omkostninger i % (ÅOP) udgør p.t. 7,0 %.


Kreditten kræver normal kreditvurdering, jf. Sparekassens til enhver tid gældende politikker.

Lokal Opsparing


Lokal Opsparing forrentes indestående p.t. som følger:

0 – 100.000                     indlånsrente = 0,00 % p.a.

100.001 – 250.000          indlånsrente = 0,00 % p.a.

250.001 – 750.000          indlånsrente = 0,00 % p.a.

750.001 – opad               indlånsrente = 0,00 % p.a.

 

Indlånsrenten beregnes helårligt bagud. Kontoen forrentes med den angivne rentesats af den del af saldoen, der ligger indenfor den anførte saldogrænse.

 

Eksempel: Konto med indestående på kr. 400.000

 

 Rentesats Saldo fra Saldo til Forrentes med
 0,000%0  100.0000,00%
 0,000% 100.001 250.000 0,00%
 0,000% 250.001 400.000 0,00%

 

Lokal billån


Ved et samlet kreditbeløb på kr. 200.000 med en variabel debitorrente på p.t. 3,95 % og en løbetid på 7 år med sikkerhed i nyt ejerpantebrev for det fulde beløb og en udbetaling på 20 %, udgør de årlige debitorrente (inkl. renters rente) p.t. 4,01 %. De månedlige ydelser er kr. 2.832,43. De årlige omkostninger i % (ÅOP) udgør p.t. 5,18 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør kr. 237.923,27, heraf udgør de samlede omkostninger kr. 7.685.

Lånet kræver normal kreditvurdering, jr. Sparekassens til enhver tid gældende politikker.

Lokal Forbrugslån


Lokal Forbrugslån kan tilknyttes en kredit på op til kr. 100.000.


Ved et samlet kreditbeløb på kr. 40.000 med en variabel debitorrente på p.t. 9,25 % og en løbetid på 5 år Uden sikkerhedsstillelse, udgør de årlige debitorrente (inkl. renters rente) p.t. 9,58 %. De månedlige ydelser er kr. 863,77. De årlige omkostninger i % (ÅOP) udgør p.t. 10,37 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør kr. 51.826,04, heraf udgør de samlede omkostninger kr. 1.450.


Lånet kræver normal kreditvurdering, jr. Sparekassens til enhver tid gældende politikker.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Garantkapital hæfter for sparekassens forpligtelser og er ikke dækket af indskydergarantiordningen.