Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Investering - Vilkår, politikker mv. - Oversigt over de 5 vigtigste handelssteder

Oversigt over de 5 vigtigste handelssteder

Sparekassen offentliggør en gang årligt her på hjemmesiden en oversigt over de 5 vigtigste handelssteder, som er målt i handelsvolumen. Hver kategori af finansielle instrumenter indeholder oplysninger om ordreudførelseskvaliteten.


2021:

Best execution 2021

Top 5 handelssteder


2020:

Best execution 2020

Top 5 handelssteder