Provision af investeringsforening - Gruppe 5

  • Tilbud om halvårligt personligt statusmøde med Formuerådgiver.
  • Gratis Net- og Mobilbank (realtids kurser).
  • Kvartalsvise opgørelser af depotet.
  • Tilbud om deltagelse i årligt investeringsarrangement.
  • Adgang til løbende formuerådgivning (Investering, pension, skat og arv).
  • Nyhedsbreve og markedskommentarer fra vores samarbejdspartnere.
  • Provision kr. 15.000 og derover.