Provision af investeringsforening - Gruppe 4

  • Tilbud om årlige personligt statusmøde.
  • Gratis Net- og Mobilbank (realtids kurser).
  • Kvartalsvise opgørelser af depotet. 
  • Tilbud om deltagelse i årligt investeringsarrangement.
  • Adgang til løbende investeringsrådgivning.
  • Nyhedsbreve og markedskommentarer fra vores samarbejdspartnere.
  • Provision kr.  7.500 – 14.999.