Provision af investeringsforening - Gruppe 2

  • Tilbud om årlige personligt statusmøde.
  • Kvartalsvise opgørelser af depotet.
  • Provision kr. 1 – 2.499