Nyheder

Overskrift 02:

Rise Sparekasse og Forum Faaborg i tæt lokalt samarbejde

Introduktionstekst:
Forum Faaborg har indgået en flerårig sponsoraftale med Rise Sparekasse, hvilket blandt andet synliggøres gennem navngivningen af centret til Rise Sparekasse Forum.
Beskrivelse:

Forum Faaborg huser en lang række aktiviteter, der som hovedformål sætter fokus på sundheden. Aktiviteter, der gennem stort lokalt engagement af mange frivillige, centrets faste medarbejdere og ikke mindst de mange lokale foreninger som har til huse i Forum Faaborg, er med til at gøre centret til det naturlige samlingssted i lokalsamfundet.


- Det er helt afgørende for et lokalsamfund, at der findes attraktive tilbud til både børn og voksne. Det har vi i Faaborg, og vi ønsker at bakke op omkring de aktiviteter fra Rise Sparekasses side - udtaler sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen. Vi tror på, at opbakningen vil være med til at skabe fortsat vækst og udvikling i lokalområdet, derfor var vi heller ikke et øjeblik i tvivl, da muligheden for samarbejde med Forum Faaborg bød sig. I forvejen har vi gennem flere år blandt andre været sponsor for Faaborg ØH.


- Sponsoratet skal i høj grad ses som en anerkendelse til alle de mange ildsjæle, der hele tiden er med til at yde en kæmpe uegennyttig indsats for at få aktiviteter og udvikling til at ske. Sponsoratet er ligesom vores øvrige sponsorater med til at yde et helt naturligt bidrag til lokalsamfundet, fortæller Bjarne V. Nielsen.


Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse

Rise Sparekasses formål er at ville være Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse. Lige siden Sparekassen blev stiftet i 1860, har det lokale engagement været vigtigt, og sponsoratet i Forum Faaborg er blot en af mange lokale handlinger, der bekræfter dette.


- Vi har åbnet vores filial i Faaborg fordi vi har en oprigtig interesse for området og byen, ikke mindst det, der bydes på gennem de mange ildsjæle der er med til at få lokalområdet til at fungere. Flere af os i Rise Sparekasse bor faktisk i byen og i lokalområdet og ved derfor, hvad der rører sig, fortæller filialdirektør i Faaborg, Linda Kongstad Levorsen.


Tak til lokalområdet

- Faaborgenserne har virkelig taget godt imod Rise Sparekasse, det er vi utrolig taknemmelige og ydmyge over for. Det viser opbakning til Sparekassen, og med denne opbakning kan vi give mere tilbage - hvilket præcis er formålet med at drive Rise Sparekasse, slutter sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen.


Stort ønske gået i opfyldelse

- Vi kan prise os lykkelige over det lokale engagement, en kæmpe indsats fra centrets medarbejdere og frivillige, hvis indsats er med til at skabe gode rammer for mange forskelligartede aktiviteter, siger Mads Holdgaard.


- Sponsoraftalen med Rise Sparekasse er en vigtig håndsrækning til det kæmpe arbejde, der foregår i og omkring centret. At Rise Sparekasse gennem deres sponsorat vil være en synlig og aktiv part i vores arbejde i Forum Faaborg, ser vi som en anerkendelse af det enorme frivillige arbejde i lokalsamfundet og ikke mindst en blåstempling af Forum Faaborg som det naturlige samlingssted for de mange aktiviteter og borgere, slutter formanden for Forum Faaborg, Mads Holdgaard.