Værdi og nærvær

Kunder i Rise Sparekasse vil opleve værdi, når de har valgt os – blandt andet fordi vi altid tager udgangspunkt i, at den vejledning og rådgivning der går forud for kundens valg, skal medføre en – som det udtrykkes på moderne dansk – WIN WIN SITUATION. Vores nærvær vil kunderne blandt andet opleve i den måde vi engagerer os i, at medvirke til opfyldelse af ønsker og drømme.
Det samme vil gøre sig gældende, når det handler om vores engagement i initiativer for udvikling af det lokale liv omkring sparekassen.