Halvåret 2019

Bestyrelsen i Rise Flemløse Sparekasse har på bestyrelsesmødet den 12. august behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2019. Repræsentantskabet blev orienteret om resultatet d. 29. august 2019. Resultatet for 1. halvår 2019 blev et overskud 9,7 mio. kr. før skat, hvilket bestyrelsen betragter som tilfredsstillende.
 

Med baggrund i ovennævnte halvårsresultat samt Sparekassens salg af  75 % af aktierne i Sparinvest opjusteres det forventede årsresultat for 2019* til mellem 18 og 20 mio. kr. før skat.
 

Regnskabet er præget af meget stor konverteringsaktivitet blandt vores kunder. Kunderne udnytter det meget lave renteniveau og de stigende ejendomspriser til at hjemtage tillægsbelåning samt omlægge deres lån til lån med lav fast rente.

Vi er meget tilfredse med, at kundetilgangen fortsætter på et uændret højt niveau med gennemsnitlig netto 1,6 kunde hver eneste dag i løbet af første halvår. Jeg er meget tilfreds og ydmyg over, at kunderne i vores markedsområde viser os den store tillid at blive kunde i Rise Flemløse Sparekasse. Vi vil gøre vores absolut bedst for at leve op til tilliden.
 

Halvårsrapporten er udsprunget af følgende nøgletal: 

 • Tilfredsstillende halvårsresultat før skat på 9.653 tkr. (5.225 tkr. 30.06.18) og på tkr. 7.518 efter skat (4.024 tkr. 30.06.18)
 • Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 7,0 % og efter skat med 5,4 %.
 • En daglig kundetilstrømning på et absolut tilfredsstillende niveau.
 • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 1,8 % 
 • Udgifter til personale og administration stiger med 2,7 %
 • Kursreguleringer på fondsbeholdningen er positive med 2,4 mio. kr.
 • Nedskrivningerne påvirker resultatet positivt med 1 mio. kr. (hvilket er unormalt)

Forretningsomfang:

 • Stort set uændret udlån
 • Ordinært indlån i fremgang med 10,3 % svarende til en stigning på 89,2 mio. kr.
 • Egenkapitalen er vokset med 14,5 mio. kr. til i alt 142,5 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 11,3 %
 • Garantkapitalen er vokset med 8,9 mio. kr. til i alt 53,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 20,3 %
 • Kapitalprocent på 19,9 % - kapitalbehov på 10,3 % => kapitalmæssig friværdi 9,6 % (før buffere og indfasning af NEP-krav)
 • Stort indlånsoverskud på 569,6 mio. kr. og deraf følgende rigtig fin likviditetsoverdækning.
 • Flot kundefordeling med 33 % erhvervskunder og 67 % privatkunder.

Sparekassens ledelse betegner det positive resultat på 7,5 mio. kr. efter skat som tilfredsstillende. Rise Flemløse Sparekasse er yderst solid med en stor og tilfredsstillende kapitalmæssig friværdi, som medfører, at vi kan fortsætte vores forretningsmæssige udvikling og på lang sigt medvirke til en fortsat kontrolleret vækst i vores markedsområde.
 
 

Sparekassedirektør

Bjarne V. Nielsen

Tlf. nr. 23250996


 

*Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.


 

Se hele halvårsrapporten her