Halvåret 2018

Fortsat gode takter i sparekassefusion

Halvårsregnskabet fra Rise Flemløse Sparekasse bærer stadig præg af processen omkring fusionen mellem Rise Sparekasse og Flemløse Sparekassen.


Arbejdet med fusionen har været med til at sætte sit tydelige spor i det netop godkendte halvårsregnskab. Bestyrelse og direktion udtrykker tilfredshed med resultatet og glæder sig over de fortsat gode takter i sparekassen.


Flere og flere forretninger med kunderne

- Med et overskud før skat på 5,2 mio.kr. og efter skat på godt 4 mio.kr. er vi bestemt tilfredse, udtaler sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen, Rise Flemløse Sparekasse. Vi kan glæde os over en fortsat stor tilgang af nye kunder, samtidig med at der også laves flere og flere forretninger med vores mange bestående kunder.


Sparekassen har blandt andet kunnet byde velkommen til 212 nye garanter siden 30. juni 2017. Det betyder, at 2.551 kunder har indskudt større eller mindre beløb i sparekassen som ansvarlig indskudskapital.


- Med indskuddet får garanterne medindflydelse og de viser gennem deres indskud opbakning til os som lokalt pengeinstitut, siger Bjarne V. Nielsen. En opbakning som medvirker til udvikling og fremgang i lokalområderne. Vi er et rigtig godt alternativ til de større pengeinstitutter, med vores lokal forankrede tilstedeværelse, indgående kundekendskab samt meget store tilgængelighed. Vi er til for kundernes skyld.


Sammenlignes halvårsregnskabet for 2018 med første halvår 2017 så kan sparekassen notere sig for en fremgang i nettorente og gebyrindtægter på 13,9 % eller godt 3,2 mio.kr.


Fornuftig økonomi hos kunderne

Bjarne V. Nielsen lægger ikke skjul på at sparekassen godt kunne tænke sig at få lånt flere penge ud til gode projekter til både nye og eksisterende privat- og erhvervskunder i lokalområderne.


- Der er en særdeles fornuftig økonomi hos kunderne generelt, udtaler Bjarne V. Nielsen. Det giver sig udslag i, at der hver måned afvikles rigtig meget på engagementerne i sparekassen og da lånelysten for tiden ikke er helt i top, kan det ses på sparekassens udlån, der er faldet med ca. 3,7 % i første halvår 2018.


Sparekassen kan også konstatere, at den lave rente på kreditforeningslån blandt andet er medvirkende til, at der afvikles ekstraordinært meget på kundernes sparekasselån.


Lokalt engagement stærk medspiller

- Vi oplever at vores lokale og meget personlige tilgang til vores markeder giver pote, siger sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen. Vores tætte samarbejde med blandt andet det lokale foreningsliv, hvor vi ikke lægger skjul på, at det skal være ud fra princippet noget for noget, har bestemt været med til at give os nye kunder og nye forretninger.


Forårets gaveuddeling fra sparekassen kanaliserede mere end 300.000 kr. ud til det lokale foreningsliv til helt specielle formål hos dem. Ud over gaveuddelingen er sparekassen også meget aktive som sponsorer og mange foreninger på Ærø og i det Sydfynske har nydt godt af sparekassens indsats her.


Dyrt at fusionere

- Det er bestemt ikke billigt at fusionere, konstaterer Bjarne V. Nielsen. Der har været en del omkostninger i forbindelse med den tekniske nedlukning af Flemløse Sparekasse. Samtidig har vi valgt at investere i nye it-systemer, som på sigt vil medfører en gevinst for sparekassen. I de administrative funktioner har vi med baggrund i ny finansiel lovgivning øget antallet af ansatte, således at vi til stadighed er sikret et godt kontrolmiljø.


Flere kolleger er kommet til

Rise Flemløse Sparekasse har i dag 37 medarbejdere, hvilket betyder at man har kunnet sige goddag til 5 nye medarbejdere siden første halvår 2017.


- Det kan da godt være, at vi er noget konservative, når det drejer sig om ansatte og kundeoplevelser. Hos os sætter vi pris på at være tæt på vores kunder. Vi sørger for at kunderne ikke mangler de seneste faciliteter inden for pengeformidling via netbank og mobilbank m.v. Men når det så er sagt, så er der nu ikke noget, der kan slå en ”pengeautomat” af kød og blod, eller det at kunne ringe direkte til sin faste rådgiver, slutter sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen, Rise Flemløse Sparekasse.


- - - - -

Fakta om halvårsregnskabet for Rise Flemløse Sparekasse:

  • Halvårsresultatet 5,2 mio.kr. før skat – 4 mio.kr. efter skat
  • Nettorente og gebyrindtægter er steget med 13,9 % og udgør i alt 26,3 mio.kr.
  • Udgifter til personale og administration er steget med 22,7 %
  • Øvrige administrationsudgifter er øget med 37,5 %
  • Kursreguleringen på sparekassens værdipapirer er positiv med 637 t.kr.
  • Sparekassen har budt velkommen til 212 nye garanter hvilket betyder at vi pr. 30.06.18 har 2.551 garanter som bakker op omkring sparekassen
  • Stigning i garantkapitalen på 12,4 % svarende til 4,8 mio. kr.
  • Sparekassens egenkapital er øget med 7,0 % og andrager 128 mio. kr.

- - - - -


Spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til:


Bjarne2017-1

Bjarne V. Nielsen
Sparekassedirektør

Tlf. 6252 1408


Se halvårsrapport 2018 herpdf-icon.gif