Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 for Rise Flemløse Sparekasse

Sparekassens repræsentantskab har på mødet den 7. marts 2019, der blev afholdt på Ærø Hotel, endnu en gang godkendt, at der kan udbetales 3,1 % udbytte til garanterne.

På mødet var der valg til bestyrelsen, og det blev et genvalg til:

 • Leif Juul Sørensen
 • Anne Jeppe Nielsen
 • Hanne Herzog

Henning Hürdum valgte ikke at genopstille, og i stedet blev Gert Mikael Olsen fra Søby valgt ind.


 Sparekassens overskud for 2018 blev på 4,1 mio. kr. Mange vil betegne det som et tilfredsstillende resultat, men vi stiler højere og vil arbejde for et bedre resultat i årene fremover.


 

Resultatet for 2018 er præget af flere større ekstraudgifter. Blandt andet har vi:

 • Renoveret filialen i Flemløse, så den nu fremstår i pæn og vedligeholdt stand.
 • Afholdt større it-udgifter, som gerne skulle betyde, at kunderne til enhver tid fortsat kan tilbydes de samme elektroniske muligheder, som andre pengeinstitutter tilbyder, og at vi bliver mere effektive og kan betjene flere kunder med de samme ressourcer.
 • Haft ekstraordinære nedskrivninger som følge af ny lovgivning og som følge af den tørre sommer, der forventes at kunne påvirke især landbruget.

Kundetilgangen er fortsat på et tilfredsstillende niveau. Det tolker vi som et tegn på, at kunderne kan lide vores lokale og meget personlige tilgang til markedet, og at vi er tilgængelige i lokalområderne og yder en god service.

 

Kundernes gode økonomi gør, at de afvikler rigtig meget på deres lån i Sparekassen, ligesom de udnytter det meget lave renteniveau og de stigende ejendomspriser til at belåne friværdien i deres bolig gennem Totalkredit. Provenuet bruges ofte til at nedbringe lån i Sparekassen. Det er godt for kunderne, men selvfølgelig ikke så godt for Sparekassens indtjening, siger direktør Bjarne V. Nielsen, der dog fremhæver, at det jo netop er en del af Sparekassen værdigrundlag at yde den rådgivning, der er bedst for kunden – for ”hvad der er godt for kunden, er godt for Sparekassen på lang sigt”.

 

Det betyder selvfølgelig, at Sparekassen også fremadrettet må have stor fokus på fortsat at få nye gode og solide kunder ind. Konkurrencen om de gode kunder er meget hård i øjeblikket, men vi ønsker ikke at gå på kompromis med vores kredithåndværk, hvilket vi ofte ser ske i markedet for tiden, siger Bjarne V. Nielsen.

 

Fakta om årsrapporten 2018:

 • Resultat 4,1 mio. kr. før skat – 3,7 mio. kr. efter skat.
 • Nettorente og gebyrindtægter er steget med 2,9 % og udgør i alt 48,9 mio. kr.
 • Udgifter til personale og administration er steget med 17,0 % og udgør 29,9 mio. kr.
 • Kursreguleringer på Sparekassens værdipapirer er negativ med 909 tkr.
 • Udlånet er faldet med 7,6 %, hvilket svarer til 30,2 mio. kr.
 • Sparekassen har budt velkommen til 138 nye garanter, hvilket betyder, at vi pr. 31.12.2018 har 2.675 garanter som bakker op om Sparekassen.
 • Stigningen i garantkapitalen er på 20,4 % svarende til 8,5 mio. kr.
 • Sparekassens egenkapital er øget med 8,8 % svarende til 10,8 mio. kr.  

Rise Flemløse Sparekasse er således fortsat yderst solid med en kapitalmæssig friværdi på 8,8 % og et stort indlånsoverskud, som giver mulighed for, at vi fortsat kan vokse kontrolleret. Vi ser derfor frem til at fortsætte væksten både på Ærø og i det fynske, slutter Bjarne V. Nielsen.


 

 

Bjarne2017-1

Bjarne V. Nielsen
Sparekassedirektør 

 

Se årsrapport 2018 her pdf-icon.gif