Udvikling med sund fornuft

Rise Flemløse Sparekasse udvikler sig fortsat med udgangspunkt i den historiske placering af hovedkontoret i Rise.
Den første filial blev etableret i Svendborg i 2009.
Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende mulighederne for etablering af filialer i markedsområder med potentiale og en passende geografi.
Det skal understreges, at sund fornuft til stadighed vil være det bærende element i udviklingen af sparekassen.