logo 2017
header icon - mail
header icon - print
header icon - home
Velkommen
Log ud

Til repræsentantskabet i Rise Flemløse Sparekasse


 

Mandag den 18. februar 2019

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Rise Flemløse Sparekasse


 

Bestyrelsen indkalder herved til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes

 

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 14:45 på

Ærø Hotel

Egehovedvej 4

5960 Marstal.


 

med følgende dagsorden:

1) Udpegning af stemmetællere

2) Valg af dirigent

3) Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

4) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

5) Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport

6) Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

7) Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

 

Ad punkt 2 – Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Mads Kromann som dirigent.


 Ad punkt 3 – Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

Formand Leif Juul Sørensen fremlægger bestyrelsens beretning.

 

Ad punkt 4 – Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Direktør Bjarne V. Nielsen fremlægger den reviderede årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender Årsrapport 2018.

Årsrapporten udsendes til repræsentantskabets orientering forinden mødet.

 

Ad punkt 5 – Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen på 3,1 %.

 

Ad punkt 6 – Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

 

a)     Ændring af vedtægter

Den eneste foreslåede vedtægtsændring fra bestyrelsens side er den årlige opdatering af garantkapitalen i § 2.1 ”Sparekassens garantkapital udgør pr. den 31.12.2018 kr. 50.290.000 fordelt på 2.675 garanter, …”.

Bemærk, at der under punkt 6 d) er et forslag fremsat af repræsentantskabsmedlem Erling Knudsen. Forslaget går på at ændre mødestedet for såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Såfremt forslaget vedtages, vil det medføre ændring af vedtægternes §§ 7.1 og 8.1.

 

b)    Lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender Lønpolitik for Rise Flemløse Sparekasse. Lønpolitikken foreslås ikke ændret. Lønpolitikken, der er vedtaget af bestyrelsen den 20.12.2018, vedlægges.

 

c)     Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til honorering af bestyrelsens og revisionsudvalgets medlemmer fra 1. januar 2019. Honoraret er uændret i forhold til 2018:

Basishonorar                                                                             Kr. 50.000,00

Formand:                                                                             Basishonorar x 2

Næstformand                                                                    Basishonorar x 1,3

Formand for revisionsudvalg                                          Tillæg kr. 25.000,00

Øvrige medlemmer af revisionsudvalget                        Tillæg kr. 10.000,00


d)    Forslag indsendt af repræsentantskabsmedlem Erling Knudsen om ændring af mødested for fremtidige repræsentantskabsmøder. Forslaget og begrundelsen herfor er i sin fulde ordlyd vedlagt denne indkaldelse.

Såfremt forslaget om ændring af vedtægterne ikke vedtages, foreslås det alternativt, at der træffes beslutning om udbetaling af diæter til repræsentantskabsmedlemmer.

Mail fra Erling Knudsen

Forslaget i sin fulde ordlyd.


Ad 7 - Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 10.2 er der valg til bestyrelsen. Der er valg til 4 bestyrelsesposter for en 4-årig periode. I år er følgende på valg:

 

Valgkreds 1 og 2:

·         Gårdejer Leif Juul Sørensen

·         Direktør Henning Hürdum

·         Personalekonsulent Anne Jeppe Nielsen

Valgkreds 3:

·         Servicechef Hanne Herzog.


Ad punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Gjelstrup (Deloitte). Revisionsudvalget er i forbindelse med afgivelsen af indstillingen ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler, som begrænser Sparekassens repræsentantskabs valg af revisor.

 

Vedtagelse af forslag

Repræsentantskabet beslutninger træffes som udgangspunkt ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.


 

Fuldmagt

Ifølge vedtægternes § 9.2 kan et repræsentantskabsmedlem give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde og stemme med fuldmagt fra mere en ét repræsentantskabsmedlem, og fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder.

 

Afbud

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefon nr. 62 52 14 08 senest mandag den 4. marts 2019.

Til repræsentantskabsmedlemmerne fra Fyn arrangeres der bustransport frem og tilbage mellem færgen i Ærøskøbing og Ærø Hotel. Ærøfærgen afgår fra havnen i Svendborg kl. 13.05 med ankomst i Ærøskøbing kl. 14:20. Færgen afgår igen fra Ærøskøbing kl. 20.35 med ankomst i Svendborg kl. 21.50.


Efter repræsentantskabsmødet er Sparekassen vært ved en middag.


 

pbv.

Leif Juul Sørensen

Formand
 

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.