Idegrundlag, Vision og mission

Rise Flemløse Sparekasse bygger på følgende


Idegrundlag

Rise Flemløse Sparekasse drives som et selvstændigt og solidt lokalt pengeinstitut.
Det er sparekassens formål at vejlede og rådgive sine kunder ærligt og kompetent i økonomiske dispositioner, stille alle tidssvarende pengeinstitutprodukter til rådighed, og fortsat leve op til kundernes tillid gennem mere end 150 år som selvstændig sparekasse.

Vision
Rise Flemløse Sparekasses selvstændighed bygger på sund fornuft og solid økonomi.
Kunderne vil opleve værdi og nærvær.
Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner for kunder med samme holdning til økonomi som os.
Vi stiller vores kompetencer til rådighed, og møder kunderne i øjenhøjde.
Vi vejleder og rådgiver dig ærligt, med udgangspunkt i dine ønsker og drømme.
Vi interesserer os for det lokale, og føler os forpligtede af vores mere end 150 årige historie.
Din tilfredshed og anbefaling driver os.

Mission
Rise Flemløse Sparekasse ønsker at blive oplevet som kundernes bedste valg.
Vi vil fortsat drive et sundt og solidt pengeinstitut og forblive selvstændige.
Sparekassens mere end 150 årige historie forpligter.