Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Om os - Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde

Til repræsentantskabet i Rise Sparekasse

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Rise Sparekasse


Bestyrelsen indbyder herved til repræsentantskabsmøde torsdag den 2.  september 2021 

kl. 15:15 i Sparekassens filial i Svendborg, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg.


Dagsorden

Kl. 15:15   Velkomst v/bestyrelsesformand Leif Juul Sørensen.

Kl. 15:35   Orientering om Sparekassens virke v/direktør Bjarne V. Nielsen, herunder       

                 gennemgang af halvårsrapporten 2021.

                 Nyt  fra  organisationen. 

                 Der serveres kaffe og kage under indlæggene. 

Kl. 18:00   Sparekassen er vært ved en middag.

Kl. 20:15   Programmet er slut.


Halvårsrapporten udsendes til repræsentantskabets orientering forinden mødet.


Transport

Til repræsentantskabsmedlemmerne fra Ærø og Flemløse/Haarby arrangeres der bustransport fra henholdsvis Ærøfærgen i Svendborg  og filialerne  i Flemløse  og Haarby til  filialen i Svendborg  og retur. Ærøfærgen  afgår  fra  Ærø kl. 13:35 med  ankomst  i Svendborg  kl. 14:50.  Færgen  afgår  igen fra Svendborg kl. 21:05 med ankomst på Ærø kl. 22:20. Af hensyn til bestilling  af  busser  skal vi anmode om, at dem, der ønsker transport senest torsdag den 26. august 2021 kontakter enten filialdirektør Niklas Ah/er Jørgensen (63721950, naj@sparekassen.dk) i F/emløse/Haarby eller filialdirektør Ole L. Jørgensen (63242100, o/j@sparekassen.dk) i Rise for at tilmelde sig.


Afbud

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefonnr. 6220 0015 senest torsdag den 26. august 2021.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rise Sparekasse

Leif Juul (Formand) &  Bjarne (Direktør)