Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Sparekassen - Om os - Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde

Til repræsentantskabet i Rise Sparekasse

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Rise Sparekasse


Bestyrelsen indbyder herved til repræsentantskabsmøde torsdag den 2.  september 2021 

kl. 15:15 i Sparekassens filial i Svendborg, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg.


Dagsorden

Kl. 15:15   Velkomst v/bestyrelsesformand Leif Juul Sørensen.

Kl. 15:35   Orientering om Sparekassens virke v/direktør Bjarne V. Nielsen, herunder       

                 gennemgang af halvårsrapporten 2021.

                 Nyt  fra  organisationen. 

                 Der serveres kaffe og kage under indlæggene. 

Kl. 18:00   Sparekassen er vært ved en middag.

Kl. 20:15   Programmet er slut.


Vedtagelse af forslag

Repræsentantskabets beslutninger træffes som udgangspunkt ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.


Fuldmagt

Ifølge vedtægternes § 9.2 kan et repræsentantskabsmedlem give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde og stemme med fuldmagt fra mere en ét repræsentantskabsmedlem, og fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Af praktiske årsager skal vi anmode om, at evt. fuldmagter så vidt muligt anmeldes til sekretariatet inden mødet.


Afbud

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefon 62 20 00 15 eller mail

vb@sparekassen.dk senest torsdag den 10. marts 2022.


ransport

Til repræsentantskabsmedlemmerne fra Fyn arrangeres der bustransport frem og tilbage mellem færgen i Ærøskøbing og Ærø Hotel. Ærøfærgen afgår fra havnen i Svendborg kl. 13.05 med ankomst i Ærøskøbing kl. 14:20. Færgen afgår igen fra Ærøskøbing kl. 20.35 med ankomst i Svendborg kl. 21.50. Såfremt nogen har behov for transport fra Haarby til Svendborg og retur, bedes de kontakte filialdirektør Kenneth Jensen, kj@sparekassen.dk, tlf. 63 72 19 49.


Efter repræsentantskabsmødet er Sparekassen vært ved en middag.


p.b.v.

Leif Juul Sørensen

Formand