Rise Flemløse Sparekasse 2020 - Investering - MiFID - Oversigt over de 5 vigtigste handelssteder

Oversigt over de 5 vigtigste handelssteder

Sparekassen offentliggør en gang årligt her på hjemmesiden en oversigt over de 5 vigtigste handelssteder (målt i handelsvolumen) for hver kategori af finansielle instrumenter indeholdende oplysninger om ordreudførelseskvaliteten.

 

2019:

Best execution 2019 inkl. handelssteder


2018:

Best execution 2018

Handelssteder

Handelssteder Excel

 

2017:

Aktier

Obligationer

Investeringsforeningsbeviser

Strukrerede finansieringsinstrumenter